Czym jest socjoterapia? Czym zajmuje się socjoterapeuta?

1523
socjoterapia dla kogo

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Socjoterapia to rodzaj terapii ukierunkowanej na usprawnianie funkcjonowania społecznego osób, które zostaną objęte tą formą pomocy. Umożliwia ona wszechstronny rozwój na różnych płaszczyznach. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się między innymi tego, czym dokładnie jest socjoterapia, kim jest socjoterapeuta i jak nim zostać. Dowiedz się, wszystkiego, co warto wiedzieć na temat socjoterapii.

Socjoterapia – co to jest?

Socjoterapia jest jedną z form pomocy psychologicznej, z której mogą korzystać dzieci i młodzież, a także dorośli. Socjoterapia prowadzona jest w ramach zajęć grupowych, na których uczestnicy uczą się, jak:

 • sprawnie funkcjonować w grupie osób;
 • przedstawiać swoje oczekiwania i trudności, z którymi mierzą się w procesach grupowych;
 • wykorzystywać dostępne zasoby, by skutecznie komunikować się z otoczeniem;
 • spełniać swoje potrzeby społeczne, których niezaspokojenie może powodować zachowania powszechnie uznawane za niepożądane.

ROZWIJAJ SIĘ Z PLATFORMĄ E-PEDAGOG I ZAPISZ SIĘ „KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU SOCJOTERAPII”!

Socjoterapeuta – kto to jest?

Socjoterapeuta to osoba, posiadająca odpowiednie wykształcenie, a także wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwalają mu na prowadzenie zajęć w sposób, umożliwiający rozwój grupowy oraz rozwój każdego z członków z osobna. Czuwa on nad przebiegiem socjoterapii oraz:

 • dba o to, by w jej toku nikomu nie działa się krzywda;
 • stymuluje grupę do rozwoju;
 • stawia przed grupą zadania do rozwiązania;
 • proponuje rozmaite gry i zabawy.

socjoterapia co to jest

Socjoterapia – dla kogo?

Socjoterapia jest przeznaczona dla osób, które mają problemy i trudności emocjonalne oraz w funkcjonowaniu społecznym. Mogą udać się na nią także osoby, którym zależy na wszechstronnym rozwoju swoich umiejętności społecznych. Z reguły zajęcia kierowane są do: osób nieśmiałych, z niską samooceną, zahamowanych, z lękiem przed nawiązywaniem trwałych relacji, nadmiernie wyrażających uczucia i emocje, mających trudności z funkcjonowaniem społecznym przez zbyt duże zaangażowanie w relacje.

Jak zostać socjoterapeutą?

Żeby zostać socjoterapeutą, najpierw należy ukończyć studia na jednym z kierunków takich jak: psychologia, pedagogika, socjologia, praca socjalna, a następnie zdobyć wykształcenie uzupełniające na studiach podyplomowych lub dodatkowym kursie. Czasami zdarza się tak, że w ramach programu studiów przewidziana jest tak duża liczba godzin poświęconych socjoterapii, że absolwenci danego kierunku otrzymują również uprawnienia socjoterapeuty, jednak aktualnie jest to rzadkość, dlatego też rekomendujemy zapisanie się na „Kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii”.

Po zdaniu egzaminu i ukończeniu kursu otrzymuje się dokumentację zgodną z wymogami MEiN, a w toku nauki można dowiedzieć się więcej na temat:

 • diagnozowania zaburzeń emocjonalnych i zachowania;
 • psychologii młodzieży, socjologii rodziny i wychowania;
 • metodyki zajęć socjoterapeutycznych;
 • metodyki pracy z grupą;
 • organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży.

socjoterapia dla kogo

Socjoterapia – gdzie można pracować?

Po ukończeniu socjoterapii można pracować w świetlicach środowiskowych, ośrodkach opieki dziennej, domach pomocy społecznej, szkołach i przedszkolach, domach kultury, placówkach wychowawczych i socjoterapeutycznych. Nierzadko również poradnie leczenia uzależnień chętnie zatrudniają socjoterapeutów, jednak wówczas najczęściej wymagane są także kwalifikacje terapeuty leczenia uzależnień!