Dofinansowanie KFS 2024 na kursy pedagogiczne – jak je zdobyć?

909

Zaktualizowano dnia 19 stycznia 2024

Praca w obszarze pedagogiki wymaga nieustannego aktualizowania wiedzy, co wynika nie tylko z osobistych ambicji grona pracowników, ale również zmieniających się przepisów pod kątem kwalifikacji i kompetencji. Pomimo atrakcyjnych cen kursów kwalifikacyjnych, ograniczony budżet staje się przeszkodą w zawodowym rozwoju dla wielu osób. Z pomocą przychodzi jednak Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Jak dostać dofinansowanie KFS 2024 na kursy pedagogiczne?

Dofinansowanie KFS 2024 – co to takiego?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy istnieje w naszym kraju jako instrument rynku pracy od 10 lat, podczas których przeznaczył pokaźne sumy na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników zgromadzone ze składek odprowadzonych przez pracodawców na Fundusz Pracy. Nie inaczej jest w tym roku – co więcej, kwota do zagospodarowania wynosi 80 milionów więcej niż w 2023 r.

Budżet 300 milionów złotych ma być przeznaczony na wsparcie kształcenia podejmowanego za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywy. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby posiadające kompetencje nieadekwatne do aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – kto może skorzystać ze środków?

Dofinansowanie KFS 2024 skierowane jest do wszystkich podmiotów definiowanych jako pracodawca. W praktyce oznacza to, że środki na kształcenie może pozyskać prywatna firma, fundacja, jednostka sektora publicznego czy organ samorządowy. Ważne, aby jednostka ta zatrudniała co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę.

Co ciekawe, pracownik korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS może być zatrudniony w oparciu o dowolny rodzaj umowy. Bez znaczenia jest również wymiar czasu pracy – mogą być to zarówno pracownicy zatrudnieni na cały etat bądź jego część.

dofinansowanie do kursów pedagogicznych

Na co można dostać dofinansowanie KFS 2024? Kursy pedagogiczne dla konkretnych grup

Środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone m.in. na kwalifikacyjne kursy pedagogiczne oferowane przez naszą instytucję. Najważniejsze jest, aby wybrane kształcenie spełniało przynajmniej jeden warunek zawarty w priorytetach wydatkowania KFS 2024, które dotyczą wsparcia kształcenia ustawicznego m.in.:

  • osób po 45. roku życia,
  • w zawodach wskazanych w danym powiecie lub województwie jako deficytowe,
  • osób powracających do pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

W budżecie uwzględniono również środki rezerwowe, które według priorytetu wydatkowania będą przeznaczone na kształcenie osób:

  • z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • pracujących w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Zakładach Aktywności Zawodowej,
  • zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego,
  • posiadających udokumentowane wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez minimum 15 lat, a którym nie przysługuje tzw. emerytura pomostowa,
  • wykonujących pracę w obszarach wskazanych jako kluczowe dla danego regionu.

metoda komunikatywna nauczania języka

Kwalifikacyjne kursy pedagogiczne – jak zdobyć dofinansowanie z KFS?

Biorąc pod uwagę specyfikę pracy, a także grupę reprezentującą zawody z obszaru pedagogiki, spełnienie jednego z powyższych wymogów nie powinno stanowić problemu. Kwalifikacje pedagogiczne bardzo często chcą zdobyć kobiety wracające po urlopie macierzyńskim czy doświadczeni pracownicy po 45. roku życia. Co więcej, to właśnie zawody z zakresu pedagogiki są w wielu regionach zawodami deficytowymi.

Znacznym ułatwieniem w uzyskaniu dofinansowania jest również nasza szeroka oferta, dzięki której możesz zrealizować kurs kwalifikacyjny pedagogiczny m.in. dla:

To jednak tylko nieliczne kursy, na które możesz wziąć dofinansowanie – pełną listę znajdziesz tutaj.

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE KFS NA KURSY PEDAGOGICZNE KORZYSTAJĄC Z NASZEJ OFERTY

Po wybraniu właściwego kursu lub kilku kursów (ich kwota na jednego pracownika nie może przekraczać w sumie 300% przeciętnego wynagrodzenia) należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy bądź miejsce prowadzenia działalności. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości służymy pomocą i pomagamy w procesie dofinansowania. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Dotacje dla firm i szkół.

Dofinansowanie KFS na kursy pedagogiczne – ile można otrzymać?

Jak pracodawca możesz otrzymać dofinansowanie KFS na kursy pedagogiczne w wysokości 100%, gdy jesteś zatrudniasz maksymalnie 10 osób. W pozostałych przypadkach dopłata wynosi 80% kwoty. Ostateczna wysokość dofinansowania ustalana jest zawsze przez Urząd Pracy.