Surdopedagogika – czym się zajmuje?

155
surdopedagogika metody pracy

Zaktualizowano dnia 28 marca 2024

Surdopedagogika to dyscyplina, w której ramach pedagog wyspecjalizowany w obszarze deficytów w obrębie słuchu współpracuje z podopiecznym oraz jego rodziną. Jest niezwykle ważna w kontekście jakości życia osób niesłyszących. Dowiedz się, czym dokładnie zajmuje się surdopedagogika.

Surdopedagogika – definicja

Kierunkiem, w którym chętnie kształci się wielu młodych pedagogów, jest surdopedagogika. Co to jest? To subdyscyplina pedagogiki specjalnej, w ramach której zajmuje się opieką, wychowaniem i kształceniem osób z deficytami w zakresie słuchu. Podmiotem surdopedagogiki są osoby, które utraciły słuch np. w wyniku wypadku, przebytej choroby, urazu, zastosowanych leków czy te, które od urodzenia były niesłyszące.

JUŻ DZIŚ ZAPISZ SIĘ NA „KURS Z ZAKRESU SURDOPEDAGOGIKI” I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT TEJ DYSCYPLINY!

Surdopedagogika – metody pracy i porozumiewania się

Surdopedagogika oferuje szereg metod i technik, które mają pozwolić osobom z niepełnosprawnością w obrębie zmysłu słuchu porozumiewać się i rozumieć otoczenie. Wśród nich wymienić można:

  • metodę migową – wyróżniamy dwa rodzaje języka migowego – polski język migowy oraz system językowo-migowy;
  • daktylografię – czyli mowę palcową;
  • fonogesty – gdzie łączy się sygnały wysyłane ręką z wyraźnym mówieniem, co pozwala osobom z niepełnosprawnością uczyć się odczytywać komunikaty z ust innych.

Oprócz tego surdopedagog uczy korzystania z zaawansowanych funkcji ułatwień dostępu w odniesieniu do urządzeń elektronicznych czy udziela porad związanych z ułatwieniami, z których można korzystać w ramach świadczeń społecznych czy systemu edukacji.

Kto może zostać surdopedagogiem?

Jak zostać surdopedagogiem? Większość surdopedagogów kończy najpierw studia pedagogiczne na kierunku pedagogika specjalna lub pedagogika ogólna. W toku studiów uzyskuje się przygotowanie pedagogiczne, a następnie tytuł pedagoga. W dalszej kolejności, jeżeli specjalnością na studiach z zakresu pedagogiki nie była surdopedagogika, należy ukończyć studia podyplomowe lub odpowiedni kurs dla surdopedagogów.

Jakie cechy powinien mieć surdopedagog? Przede wszystkim taka osoba musi być otwarta na osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Często zdarza się tak, że deficyty w obszarze słuchu wiążą się u podopiecznych również z ograniczeniami w sferze poznawczej czy motorycznej. Należy zatem posiadać przekrojową wiedzę i uwielbiać pracę z drugim człowiekiem. Trzeba też mieć odpowiednią wrażliwość na wychowanka i kierować się w pracy jego potrzebami.

surdopedagogika co to jest

Gdzie można znaleźć pracę po surdopedagogice?

Surdopedagodzy pracują najczęściej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach. Mogą być nauczycielami wspomagającymi lub pracować w szkołach specjalnych i z oddziałami integracyjnymi. Nierzadko znajdują także zatrudnienie w placówkach opieki dziennej, świetlicach środowiskowych czy placówkach rozmaitych fundacji.

Kursy z zakresu surdopedagogiki

Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki” to świetny wybór dla każdego, kto chce zostać surdopedagogiem. Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu można otrzymać dokumentację zgodną z wymogami MEiN, a także wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z drugim człowiekiem. Podczas kursu porusza się zagadnienia związane z audiologią pedagogiczną i wykorzystywaniem urządzeń w rehabilitacji słuchu i mowy, rewalidacją czy manualnymi sposobami usprawniania języka. Już dziś rozpocznij kształcenie na kursach z wykorzystaniem metod e-learningowych!

surdopedagogika co to jest

FAQ:

  1.     Na czym polega praca surdopedagoga?

Praca surdopedagoga polega na kontakcie z osobami niedosłyszącymi i ich rodzinami. Surdopedagog ma za zadanie sprawić, by takim osobom funkcjonowało się znacznie łatwiej.

  1.     Jakie zajęcia prowadzi surdopedagog?

Surdopedagog prowadzi zajęcia, których celem jest usprawnienie funkcji słuchowych u osób niedosłyszących i głuchych. Może uczyć także alternatywnych form komunikacji takich jak metoda migowa.

  1.     Czy surdopedagogika to pedagogika specjalna?

Surdopedagogika jest jedną z subdyscyplin pedagogiki specjalnej.

  1.     Co jest przedmiotem pedagogiki specjalnej?

Przedmiotem pedagogiki specjalnej jest terapia, opieka, kształcenie i wychowanie osób, które są w pewien sposób odchylone od zwyczajowej normy. Znaczy to, że mogą być poniżej normy intelektualnej lub mieć specjalne potrzeby edukacyjne, znacznie wykraczające poza to, co oferuje podstawa programowa na danym etapie kształcenia.

  1.     Co to jest komunikacja tonalna?

Komunikacja totalna to taka, w której ramach z osobami niesłyszącymi porozumiewa się za pomocą wszystkich dostępnych środków, czyli wyraźnego mówienia, języka migowego, daktylografii i metod kombinowanych.