Choreoterapia: ćwiczenia dla dzieci z problemami rozwojowymi

661
choreoterapia co to jest

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Zaburzenia rozwojowe dotykają dzieci w różnym stopniu. Nie zawsze fakt ich występowania oznacza, że nie da się nic zrobić – wręcz przeciwnie. Warto stosować różnego rodzaju terapie, ale też wspierać rozwój dzieci na co dzień, poprzez codzienne zabawy, ćwiczenia i zadania wspomagające. Wśród takich aktywności na uwagę zasługuje choreoterapia. Ćwiczenia wykorzystujące taniec i ruch to istotny element rozwojowy dzieci w różnym wieku. Jak może być wykorzystana choreoterapia? Co to jest i jakie ćwiczenia wykonać?

Co to jest choreoterapia?

Choreoterapia dla dzieci, jak i starszych osób to rodzaj arteterapii opierającej się na leczeniu i wspomaganiu rozwoju z wykorzystaniem sztuki. W przypadku choreoterapii ćwiczenia oparte są na elementach będących połączeniem tańca i ruchu. Celem takich aktywności jest pobudzenie osób z zaburzeniami do komunikacji z otoczeniem za pomocą swoich emocji, odczuć czy myśli wyraźnych poprzez melodię, taniec i ruch.

Choreoterapia to doskonały sposób na organizację czasu nie tylko dla podopiecznych z zaburzeniami. Techniki i ćwiczenia stosowane w ramach tego rodzaju działań doskonale wspomagają rozwój dziecka, jego spostrzegawczość kreatywność, koordynację i rozwój emocjonalny. W ramach choreoterapii dla dzieci stosuje się:

  • taniec;
  • ćwiczenia muzyczno-ruchowe;
  • ćwiczenia oddechowe;
  • ćwiczenia relaksacyjne;
  • ćwiczenia rozciągające i usprawniające ciało.

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI ORAZ KWALIFIKACJE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z CHOREOTERAPII. POMOŻE CI W TYM ,,KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU TERAPII PEDAGOGICZNEJ Z ARTETERAPIĄ”

Jak choreoterapia może pomóc dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi?

Ćwiczenia z zakresu choreoterapii warto wprowadzać do codziennego planu zajęć ze względu na ich korzystny wpływ na dzieci z wieloma zaburzeniami rozwojowymi. Przy występowaniu nadpobudliwości ruchowej, co stanowi stosunkowo częsty problem w przypadku dzieci z nieprawidłowościami w zakresie rozwoju, ćwiczenia pomagają rozładować emocje. Takie wyładowanie zarówno emocjonalne, jak i ruchowe wspiera też rozumienie własnych myśli oraz uczuć.

Muzyka, choreoterapia, ćwiczenia z wykorzystaniem dźwięków doskonale wpływają także na dzieci z autyzmem, niektórymi objawami charakterystycznymi dla spektrum autyzmu oraz na osoby nieśmiałe. To szansa na wyciszenie i podjęcie komunikacji na gruncie emocji pobudzanych przez muzykę.

Choreoterapia dla dzieci korzystnie oddziałuje również na dzieci, które doświadczyły ekstremalnych sytuacji np. w środowisku domowym. Takie ćwiczenia zalecane są w przypadku osób zmagających się np. ze śmiercią bliskiej osoby, rozwodem, rodziców czy obecnością różnego typu patologii. Choreoterapię warto też wprowadzić w okresach dziecięcego buntu.

Zastosowanie konkretnych ćwiczeń z zakresu choreoterapii może wspomóc także rehabilitację osób, u których występuje niepełnosprawność. To rodzaj aktywności, który wpływa na rozwój wrażliwości muzycznej i emocjonalnej, uczy rozumienia innych osób i daje szansę na poznanie własnych możliwości oraz zwalczanie ograniczeń.  

choreoterapia ćwiczenia

Choreoterapia – ćwiczenia do wykorzystania

Jednym z ćwiczeń w ramach choreoterapii dla dzieci może być naśladowanie w parach. W rytm muzyki najpierw jedno dziecko wykonuje określony ruch, starając się zachować rytm. Zadaniem drugiego dziecka jest powtarzanie tego, co wykonuje pierwsze. Na hasło „zmiana” role się odwracają. Teraz to drugie dziecko w parze pokazuje swoją propozycję, a pierwsze stara się ją odtworzyć.

Innym ciekawym ćwiczeniem jest zabawa w gąsienice. Dzieci dobrane w 5-6 osobowe grupy ustawiają się jedno za drugim. To, które jest pierwsze to głowa gąsienicy. Gdy dzieci usłyszą muzykę, idą za głową w swojej gąsienicy. Jednak „głowa” wymyśla dodatkowo ruch. Może to być tupanie, klaskanie, machanie rękami. Reszta gąsienicy, przemieszczając się po sali, stara się powtórzyć ten ruch i stworzyć jeden, zgrany organizm. Po zatrzymaniu muzyki dotychczasowa „głowa” idzie na koniec, a funkcję tą przejmuje kolejne dziecko.

Ćwiczeniem, które wspomaga poczucie pewności siebie, jest maszerowanie w kole za ręce w rytm muzyki. Mogą to być melodia wolna lub tempo szybkie. Na określono słowo (np. hop). Każde z dzieci robi podskok i głośno wymawia swoje imię. Podczas dalszego maszerowania można np. zamiast trzymania się za ręce zaproponować trzymanie się pod łokcie.

W choreoterapii dla dzieci warto też wykorzystać akcesoria, takie jak np. wstążki czy tasiemki. Wraz z nimi w rytm muzyki dzieci chodzą po kole. Na znak opiekuna znajdującego się w środku dzieci podchodzą jak najbliżej, zmniejszając koło, jednocześnie machając wstążkami według własnego uznania.

Na koniec serii ćwiczeń, warto wykorzystać jedną z technik relaksacyjnych. W tym celu dzieci kładą się na podłodze i zamykają oczy. Opiekun włącza spokojną muzykę relaksacyjną z odgłosami natury i jednocześnie opowiada o wschodzie słońca na łące. Dzieci wyobrażają sobie, jak stopniowo promienie ogrzewają je coraz bardziej i jak z każdym rozbłyskiem pogłębia się ich oddech. Co kilka zdań mogą też „powąchać okoliczne kwiaty rozchylające płatki wraz z początkiem dnia”. Każdy otwierający się płatek ma powodować rozluźnienie i nabieranie głębszych oddechów.

choreoterapia ćwiczenia

Postaw na rozwój – wybierz kursy!

Sposobem na zdobycie cennej wiedzy i umiejętności, a także poszerzenie posiadanych kwalifikacji i wykształcenia w dziedzinie choreoterapii i zajęć dla dzieci z  problemami rozwojowymi jest ,,Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogiczna z arteterapią”. To propozycja, która dostępna jest na platformie edukacyjnej ePedagog.edu.pl i umożliwia uzyskanie kwalifikacji zgodnych z MEiN do pracy w charakterze osoby prowadzącej zajęcia terapeutyczne dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Absolwent kursu otrzymuje stosowną dokumentację zgodną z wymogami MEiN potwierdzającą ukończenie kursu i posiadane kwalifikacje.

Kurs na naszej platformie to oferta skierowana do nauczycieli, opiekunów, wychowawców, pedagogów, a także innych osób, które zainteresowane są pomaganiem w rozwoju poprzez zajęcia z wykorzystaniem ruchu i tańca.