Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: nowoczesne podejście do edukacji specjalnej

1067
pedagogika opiekuńczo wychowawcza

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Placówki opiekuńczo-wychowawcze są instytucjonalną formą opieki udzielanej dziecku lub młodzieży z trudnościami wymagającej połączenia działań interwencyjnych, socjalizacyjnych itd. W związku z tym osoby, które są zatrudniane w tych miejscach, powinny być odpowiednio przygotowane do różnego typu wyzwań związanych z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą. Więcej na ten temat będziemy omawiali w dalszej części artykułu.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jako specjalizacja 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza powstała na skutek połączenia zagadnień pedagogiki szkolnej i pedagogiki opiekuńczej. Można ją wyodrębnić spośród pedagogiki społecznej, ale należy dodać, że jest ona szeroko rozumiana, gdyż odnosi się do wychowania, profilaktyki, a nawet terapii podopiecznych. Więcej na ten temat możesz przeczytać w naszym artykule: Czym zajmuje się pedagogika opiekuńczo-wychowawcza? 

Jest to specjalizacja pozwalająca zdobyć przygotowanie do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, np. pałacach młodzieży, międzyszkolnych ośrodkach sportowych, ogniskach pracy pozaszkolnej; pozaszkolnych placówkach specjalistycznych; ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych. Absolwenci tego kierunku mogą pracować jako opiekun-wychowawca, np. wychowawca w domu dziecka. Wymagania wobec tych osób nakładają umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą trudną i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wyzwania opiekuna-wychowawcy w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą

Osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna-wychowawcy musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Wynika to z tego, że wymaga od niego dostosowania metod pracy z uczniem do jego indywidualnych potrzeb. Nie zawsze jest to łatwe, ponieważ współpracuje on z dziećmi młodzieżą, która sprawia trudności lub wymaga uwzględnienia specjalnych potrzeb edukacyjnych. To właśnie dlatego można odnaleźć podobieństwo w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej oraz pedagogice specjalnej.

Poznaj metodykę pracy jako opiekun-wychowawca podczas “Kursu Kwalifikacyjnego z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej” 

Opiekun-wychowawca ma za zadanie zbudować pozytywne relacje z uczniami oraz ich rodzinami, co pomaga w rozpoznawaniu i analizie potrzeb uczniów. Na tej podstawie tworzy on odpowiednie programy wspierające, a także realizuje działania opiekuńczo-wychowawczych mające na celu stymulowanie rozwoju dzieci lub młodzieży.

Jak przygotować się do pracy opiekuna-wychowawcy?

Praca jako opiekun-wychowawca nie jest łatwa, dlatego wymaga zdobycia dodatkowych kompetencji wychowawczych. Dzięki nim prowadzenie zajęć może być nie tylko efektywne, ale i mieć działanie terapeutyczne. Dlatego też w naszej ofercie znajduje się “Kurs Kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej” dedykowany dla pedagogów i nauczycieli zatrudnionych lub pragnących rozpocząć pracę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, którzy posiadają kwalifikacje nauczyciela, ale nie posiadają jednak kwalifikacji do pracy opiekuńczo-wychowawczej, ale także dla każdej osoby zainteresowanej tym tematem. 

baner: Kurs Kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

W trakcie tego kursu uczestnicy poznają tematy związane z:

  • psychospołecznym uwarunkowaniem rozwoju dzieci i młodzieży;
  • metodyką pracy jako opiekun-wychowawca (w tym z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych);
  • elementy pedagogiki opiekuńczej.

Ponadto podczas zajęć fakultatywnych kursanci omawiane są wczesne problemy opieki i wychowania oraz terapii i profilaktyki uzależnień różnego rodzaju. 

Należy podkreślić, że absolwenci “Kursu Kwalifikacyjnego z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej” zdobywają kwalifikacje, umiejętności oraz wiedzę pedagogiczną nadające możliwość zatrudnienia się na stanowisko opiekuna-wychowawcy, a po ukończeniu szkolenia otrzymują dokumentację zgodną z rozporządzeniem MEN.