Kiedy mogę rozpocząć Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli?

832
praktyki pedagogiczne

Zaktualizowano dnia 30 marca 2023

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli online to nie tylko nauka przed komputerem, jak mogłoby się niektórym wydawać. Decydując się na kształcenie zdalne, można spotkać się z wymogiem odbywania praktyk zawodowych, co pozwala na sprawdzenie się podczas pracy w placówce oświatowej. W dalszej części artykułu rozwiniemy temat praktyk pedagogicznych, a także kursów dla nauczycieli.

Czy kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli online są alternatywą dla studiowania?

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli online nie są alternatywą dla studiowania. Ich celem nie jest zastąpienie potrzeby kształcenia wyższego. Stanowią one sposób uzupełnienia wiedzy zdobytej podczas studiów, a pozwalają nabyć nowe umiejętności do wykorzystywania w praktyce pedagogicznej.

W związku z tym Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli opracowany przez specjalistów z Centrum Doskonalenia Zawodowego przeznaczony jest dla:

  • absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, którzy chcą prowadzić zajęcia dydaktyczne w szkołach i innych placówkach oświatowych, a nie posiadają przygotowania pedagogicznego;
  • osób zatrudnionych w placówkach systemu oświaty;
  • kadry prowadzącej szkolenia z ratownictwa wodnego;
  • innych osób, które w myśl odrębnych przepisów muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Praktyki pedagogiczne jako forma przygotowania do wykonywania zawodu

praktyki zawodoweProgramy studiów pedagogicznych przewidują zrealizowanie praktyk zawodowych, ponieważ jest to zwyczaj korzystny dla studentów. W ten sposób mogą oni zweryfikować nabytą podczas kształcenia wiedzę w sposób praktyczny. Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli online, które według założenia poszerzają wiedzę uczestnika, również powinny zakładać wykonywanie praktyk zawodowych.

Zapoznanie się z obowiązkami nauczyciela, jeszcze podczas kształcenia, daje możliwość przygotowania się na nieoczekiwane lub stresujące sytuacje. Szczególnie że praktyka pedagogiczna odbywa się pod nadzorem opiekunów, którzy dzielą się fachową wiedzą i swoim doświadczeniem w pracy z uczniami. Ponadto jest to możliwość sprawdzenia, w jaki sposób szkoły lub inne placówki oświatowe spełniają wymogi reformy systemu edukacji. W związku z tym praktyki pedagogiczne stanowią bardzo pomocną formę przygotowania do wykonywania zawodu.

Czy praktyki zawodowe wliczają się do stażu pracy?

To, czy praktyki zawodowe wliczają się do stażu pracy, zależne jest od tego, na jakich zasadach się odbywają. Chodzi o rodzaj umowy zawartej pomiędzy praktykantem a pracodawcą. Mianowicie do stażu pracy liczą się wszystkie okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Czy Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli jest najszybszym kursem pedagogicznym?

Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli został opracowany tak, aby kursant zdobył kwalifikacje zgodne z MEN oraz pełną wiedzę pedagogiczną niezbędną do podjęcia pracy w szkole. W związku z tym przewidywany czas szkolenia wynosi 270 godzin nauki teoretycznej i 150 godzin praktyk zawodowych. 

Jednak warto podkreślić, że Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli daje kursantowi możliwość przyswajania wiedzy we własnym tempie. To dlatego, że szkolenie realizowane jest  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dzięki czemu można uczyć się w każdym miejscu i o wybranej godzinie. Należy mieć jedynie dostęp do internetu i urządzenia mobilnego. 

baner: Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli

Zdalna forma kształcenia umożliwia rozpoczęcie i zakończenie nauki w dowolnym momencie. Zatem trudno jednoznacznie określić, czy Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli jest najszybszym kursem pedagogicznym dostępnym na rynku, ponieważ to zależy od predyspozycji i dyspozycyjności kursanta.

Należy dodać, że absolwent tego szkolenia otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej. Rejestracji na kurs można dokonać pod poniższym odnośnikiem: https://epedagog.edu.pl/kursy/94.