Co w 2023 roku ma wpływ na zarobki nauczycieli?

637
zarobki nauczycieli

Zwiększenie zarobków nauczycieli to jeden z postulatów, który od lat powtarza się podczas strajków pracowników oświaty. Strajkujący uważają, iż ich pensja jest zbyt niska w stosunku do nałożonych na nich wymagań, które wynikają m.in. z przeładowanej podstawy programowej. W 2023 r. przewidziano nową propozycję rządu dla nauczycieli zmieniającą wysokość wynagrodzenia. 

Jakie czynniki wpływają na średnie zarobki nauczycieli?

podwyżki dla nauczycieli ile na rękęInformacje na temat tego, co wpływa na średnie zarobki nauczyciela, określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Zgodnie z tym aktem prawnym całkowita pensja składa się z:

  • wynagrodzenia zasadniczego;
  • dodatków;
  • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe lub zastępstwa;
  • nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Warto dodać, że wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela zależna jest od czynników, takich jak: stopień awansu zawodowego, posiadane kwalifikacje oraz wymiar zajęć obowiązkowych. Natomiast wypłata dodatków związana jest z: okresem zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i realizacji dodatkowych zadań, stanowiskiem lub funkcji, a także uciążliwych warunków pracy.

Rozporządzenie o podwyżkach dla nauczycieli 2023

Podwyżki dla nauczycieli w 2023 r. mają zostać wprowadzone za sprawą Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. 

Dokument ten został umieszczony w Internetowym Systemie Aktów Prawnych, a status prawny został określony jako obowiązujący. Rozporządzenie jest nową propozycją rządu dla nauczycieli w kwestiach ich wynagrodzenia i uwzględnia podwyżki od 266 zł do 326 zł brutto.

Podwyżki dla nauczycieli – ile na rękę?

W przytoczonym powyżej rozporządzeniu o podwyżkach dla nauczycieli widnieje informacje dotycząca wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Podstawę do ustalenia pensji stanowi posiadany przez pracownika oświaty poziom wykształcenia.

Wynagrodzenie oferowane w propozycji rządu dla nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym klasyfikuje się następująco:

  • dla nauczyciela nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący) – 3690 zł;
  • dla nauczyciela mianowanego – 3890 zł;
  • dla nauczyciela dyplomowanego – 4550 zł.

zarobki nauczycieli

Z kolei pracownicy z tytułem zawodowym: magistra bez przygotowania pedagogicznego, licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego lub z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego albo nauczycielskiego kolegium języków obcych, a także pozostałym wykształceniem wynosi:

  • dla nauczyciela nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący) – 3600 zł;
  • dla nauczyciela mianowanego – 3700 zł;
  • dla nauczyciela dyplomowanego – 3960 zł.

Mimo zaproponowanych podwyżek wysokość zarobków nauczycieli dalej nie jest satysfakcjonująca. Pracownicy oświaty uważają, że powinni otrzymywać większe wynagrodzenie ze względu na ilość zadań do wykonania, np. obowiązek sprawdzania testów poza godzinami pracy.