Jak praca w bibliotece może wpłynąć na doświadczenie zawodowe?

513
praca w bibliotece

Zaktualizowano dnia 29 maja 2023

Nauczyciel-bibliotekarz zajmuje się nie tylko odbieraniem i wydawaniem książek, jak mogłoby się wydawać. Praca w bibliotece wymaga wykonywania różnorodnych zadań, w zależności od umiejętności zatrudnionego pracownika. W dalszej części artykułu odpowiemy na pytania: jak zostać bibliotekarzem, na czym polega praca w bibliotece i jak zrobić kurs online w tym zakresie.

Na czym polega praca w bibliotece?

Osoba zatrudniona w bibliotece wykonuje wiele czynności związanych z: gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem różnorodnych zbiorów bibliotecznych. Ponadto nauczyciel-bibliotekarz rejestruje wypożyczenia i monitoruje, czy czytelnik zwrócił książkę lub dokumenty w odpowiednim terminie. W związku z tym zajmuje się on również czynnościami administracyjnymi oraz zarządczymi.

Nauczyciel-bibliotekarz ma dodatkowo obowiązek uczestniczenia w skontrum (kontroli) zbiorów, gdyż jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie biblioteki. Wiąże się to również z tym, że realizuje działania marketingowe mające zwrócić uwagę na konkretne wydarzenia lub promować czytelnictwo. Jednak należy podkreślić, że w pracy w bibliotece wymagania pod względem pracownika zależą od jego umiejętności i specyfiki miejsca.

Czy praca w bibliotece szkolnej to jedyna możliwość nauczyciela-bibliotekarza?

Istnieją różne typy bibliotek, w których może podjąć pracę nauczyciel-bibliotekarz, a wśród nich: szkolne, uniwersyteckie, prywatne, specjalistyczne. Im większe umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa i doświadczenie zawodowe, tym szersze możliwości podjęcia zatrudnienia. Bibliotekarze-nauczyciele w zależności od kwalifikacji mogą zajmować również stanowisko starszego kustosza dyplomowanego, adiunkta dokumentacji naukowej, specjalisty ds. archiwizacji itd.

Zapisz się na “Kurs Kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej”, by zdobyć kwalifikacje zgodne z MEN

Jak zostać bibliotekarzem?

W bibliotekach mogą zostać zatrudnione osoby, które mają wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Taka informacja znajduje się w Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Jednak odnosząc się do ww. zadań związanych z pracą w bibliotece, nauczyciel-bibliotekarz powinien nabyć specjalistyczną wiedzę umożliwiającą prawidłową realizację wszystkich z nich. Odpowiednie umiejętności można zdobyć za sprawą studiów wyższych lub podyplomowych, a także biorąc udział w “Kursie Kwalifikacyjnym z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej”

baner: Kurs Kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Jak zrobić kurs online? I co on daje?

Kursy online to nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia kształcenie w dowolnym miejscu i czasie, o ile kursant posiada urządzenie z dostępem do internetu. W przypadku “Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej” zapisu można dokonać pod poniższym odnośnikiem: https://epedagog.edu.pl/kursy/102.

Kursantowi, który pomyślnie dokona rejestracji na to szkolenie, zostają udostępnione materiały dydaktyczne opracowane przez naszych specjalistów. Są one dostępne przez cały czas, dlatego umożliwiają naukę we własnym tempie, a finalny czas trwania kursu online zależy od dyspozycyjności i możliwości uczestnika. 

Absolwent “Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej” zdobywa kwalifikacje zgodne z MEN niezbędne do podjęcia pracy bibliotekarza i otrzymuje dokument potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności.