Opiekun przedszkolny i jego ścieżka kariery

593
kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w przedszkolu

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Rozwój dziecka w dużej mierze zależy od sprawowanej nad nim opieki, a także sposobu organizowania jego czasu. W związku z tym opiekunowie przedszkolni powinni nabyć wszechstronną wiedzę potrzebą do prawidłowego wykonywania powierzonych im obowiązków. Takie kompetencje mogą nabyć, np. na kursie pedagogicznym do pracy w przedszkolu, o czym więcej będziemy pisali w dalszej części artykułu.

Praca opiekuna przedszkolnego

kurs opiekuna przedszkolnego online

Głównym zadaniem opiekuna przedszkolnego jest dbanie o bezpieczeństwo dziecka, a także zapewnienie mu opieki w zakresie pielęgnacji, edukacji i wychowania. Co więcej, osoba na tym stanowisku wspiera prawidłowy rozwój podopiecznego, dlatego też powinna nabyć odpowiednie umiejętności w tym zakresie, np. podczas kursu pedagogicznego do pracy w przedszkolu.

Opiekun przedszkolny, jak sama nazwa wskazuje, najczęściej znajduje zatrudnienie w placówkach oświatowych, takich jak: oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne, czy też zespoły wychowania przedszkolnego. Jednak nie jest to jedyna możliwość wyboru ścieżki kariery, ponieważ osoba na tym stanowisku może podjąć pracę również w: 

  • domach opieki całodobowej nad dziećmi, 
  • oddziałach szpitalnych dla dzieci przewlekle chorych, 
  • świetlicach szkolnych, 
  • centrach rozrywki dla dzieci. 

Cechy i umiejętności przydatne w pracy opiekuna w przedszkolu

Osoba, która chce podjąć pracę jako opiekun w przedszkolu, musi przede wszystkim lubić dzieci. Co to oznacza? Powinna być ona cierpliwa, zaangażowana i empatyczna – są to cechy, które szczególnie przydają się podczas opieki nad podopiecznymi. Ponadto opiekun w przedszkolu musi stawiać dobro dziecka na pierwszym miejscu i dbać o jego potrzeby. 

Jednak nie zawsze da się uniknąć sytuacji stresujących wynikających z różnego typu wypadków maluchów, np. upadku z wysokości, skaleczenie. Wtedy to bardzo przydatne są umiejętności, takie jak: odporność na stres, spostrzegawczość, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji.

Zapisz się na „Kurs kwalifikacyjny opiekuna w przedszkolu” i zdobądź wiedzę niezbędną do pracy w tym zawodzie

Czy można zdobyć odpowiednie wykształcenie podczas kursu opiekuna przedszkolnego online?

Dynamiczny rozwój nowych technologii zmienił sposób postrzegania niektórych czynności. Wśród nich można wymienić kształcenie realizowane w sposób zdalny, które nie budzi już takich kontrowersji jak jeszcze kilka lat temu. Współczesne narzędzia e-learningowe umożliwiają wykonywanie kursów opiekuna przedszkolnego online bez obaw, że odbiegają one jakością od tradycyjnych szkoleń. Szczególnie gdy opracowane są one przez specjalistów.

baner: Kurs Kwalifikacyjny opiekuna w przedszkolu

Kursy pedagogiczne do pracy w przedszkolu prowadzone w sposób zdalny mają wiele zalet, a wśród nich wymienia się oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdach oraz możliwość połączenia nauki z innymi obowiązkami, np. pracą. Oferowany przez nas “Kurs Kwalifikacyjny opiekuna w przedszkolu” umożliwia kursantowi samodzielnie decydować, ile czasu dziennie poświęci na naukę. Wynika to z tego, że materiały dydaktyczne, które znajdują się na koncie kursanta, są dla niego dostępne przez cały czas. 

Kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w przedszkolu – czy to możliwe?

Tak, istnieje możliwość realizacji kursu pedagogicznego uprawniającego do pracy w przedszkolu. Musi on jednak zostać opracowany w taki sposób, aby uczestnik nabył kompetencje potrzebne, aby realizować zadania opiekuna w przedszkolu. W związku z tym celem “Kursu Kwalifikacyjnego opiekuna w przedszkolu” jest wyposażyć kursanta w pełną wiedzę oraz umiejętności pedagogiczne niezbędne do podjęcia zatrudnienia w przedszkolu. Co więcej, po pozytywnie zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje dokumentację zgodną z rozporządzeniem MEN.