Jakie uprawnienia daje kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika?

1164
kurs oligofrenopedagogika

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Oligofrenopedagogika to dział pedagogiki, zajmujący się nauczaniem osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Aby móc pracować jako pedagog z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, niezbędne jest nabycie odpowiednich kwalifikacji. Jak jednak je zdobyć?

Kurs kwalifikacyjny – dla kogo?

Osoby chcące się realizować w zakresie pedagogiki specjalnej muszą posiadać odpowiednią wiedzę, aby kompetentnie pracować z dziećmi niepełnosprawnymi. Idealnym wstępem do poszerzania swoich kompetencji w tym obszarze jest zatem odbycie kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki, którego celem jest zdobycie kwalifikacji zgodnych z wytycznymi MEN, a podczas jego trwania nabywa się specjalistyczną wiedzę i kompetencje, niezbędne do pracy z osobami niepełnosprawnymi umysłowo. 

Do kogo jeszcze skierowany jest kurs?

Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika skierowany jest przede wszystkim do pedagogów, psychologów szkolnych oraz osób zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Jest idealnym uzupełnieniem wiedzy również dla tych nauczycieli i wychowawców, którzy chcą podjąć zatrudnienie w szkołach specjalnych lub integracyjnych, a także ośrodkach szkolno-wychowawczych lub domach pomocy społecznej.

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Co jest zawarte w kursie z zakresu oligofrenopedagogiki?

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki zawiera treści zgodne z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest w nim szeroko omówiona tematyka z zakresu:

  • pedagogiki specjalnej,
  • oligofrenopedagogiki,
  • podstaw psychologii rewalidacji,
  • metodyki nauczania i wychowania osób upośledzonych w stopniu lekkim i głębokim,
  • metodyki wychowania w internacie,
  • rewalidacji indywidualnej

Ukończenie kursu wyposaża słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i kompetencje niezbędne w prowadzeniu działań terapeutycznych  wśród dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Treści zawarte w szkoleniu obejmują takie zagadnienia jak wspieranie uczniów w zdobywaniu samodzielności i funkcjonowania w społeczeństwie, mobilizowanie ich do ćwiczeń utrzymujących sprawność, a także jak najlepiej przygotować osoby niepełnosprawne umysłowo do życia po zakończeniu edukacji.