Wcześniejsze emerytury nauczycieli – 2023 rok będzie decydujący?

660
wiek emerytalny nauczycieli

Zaktualizowano dnia 10 lipca 2023

W wyniku działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego rozpoczęto prace mające na celu przywrócenie wcześniejszej emerytury nauczycieli. ZNP prowadzi działania w celu godności zawodu nauczycieli i pracowników oświaty, a także zadbania o odpowiednie warunki pracy i płacy, dlatego też podjęło czynności wpływające na to, czy wrócą wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Więcej na ten temat, a także decyzji Sejmu będziemy pisali w dalszej części artykułu.

Emerytury nauczycieli 2023 r.

Można określić, że w sprawach emerytury nauczycieli 2023 r. jest decydujący, ponieważ to właśnie w bieżącym roku pracowano nad projektem dotyczącym wieku emerytalnego nauczycieli, a dokładnie tego, czy wrócą dla tego grupy zawodowej wcześniejsze emerytury. Związek Nauczycieli Polskich od miesięcy starało się o wprowadzenie zmian w tej kwestii i ustalenia warunków nabywania i wyliczania tych świadczeń. 

Więcej na temat tego projektu pisaliśmy w artykule: Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli – wstępny plan resortu edukacji.

Czy wrócą wcześniejsze emerytury dla nauczycieli?

16 czerwca odbyło się głosowanie nad tym projektem w Sejmie, który uchwalił nowelizację wieku emerytalnego nauczycieli. Następnie 20 czerwca ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Oznacza to, że powróci możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla nauczycieli.

emerytury nauczycieli 2023

Ustawa wobec wcześniejszej emerytury nauczyciel

Warunki, jakie muszą spełniać nauczyciele pragnący przejść na wcześniejszą emeryturę, określono w dodanym w Ustawie z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw art. 88a. Według niego prawo to przysługuje pracownikom, którzy:

  • rozpoczęli przed dniem 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w brzmieniu obowiązującym w dniu rozpoczęcia pracy na tym stanowisku;
  • mają okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego; 
  • nie przysługuje im prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek.

Ponadto określono, że nauczyciele mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, począwszy od dnia: 

  • 1 września 2024 r. – nauczyciele urodzeni przed dniem 1 września 1966 r.; 
  • 1 września 2025 r. – nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1966 r. a przed dniem 1 września 1969 r.;
  • 1 września 2026 r. – nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1969 r. 

Określono także, że wysokość emerytury nie będzie niższa niż kwota, o której mowa w art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – według niej kwota najniższej emerytury wynosi 1588,44 zł miesięcznie.