Trening komunikacji dla dzieci. Przykładowe ćwiczenia

107
trening komunikacji ćwiczenia

Prawidłowy rozwój dzieci oraz umiejętność nawiązywania relacji i komunikowania się są niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. To również istotne cechy w środowisku domowym i rówieśniczym. Niekiedy jednak u niektórych dzieci występują trudności komunikacyjne. Wówczas warto regularnie prowadzić z nimi różnego rodzaju ciekawe zajęcia w formie zabawy. Na czym polega trening komunikacji i w jaki sposób może pomóc dzieciom?

Co to jest trening komunikacji i w czym pomaga dzieciom?

Trening komunikacji to różnego rodzaju zajęcia organizowane w parach, ale także niewielkich grupach, które przeprowadzane są w przypadku osób posiadających trudności w komunikacji oraz nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. To różnorodne ćwiczenia w formie zabawy, a także ciekawych gier słownych i aktywowaniu aparatu mowy. Jakie korzyści może przynieść trening komunikacyjny? Ćwiczenia tego typu pomagają przede wszystkim poprawić ekspresję językową, a także pomóc dzieciom nauczyć się aktywnego słuchania i rozumienia tego, co jest do nich mówione.

trening komunikacji ćwiczenia

Trening komunikacji umożliwia również nabycie umiejętności nawiązywania relacji. To kluczowe czynności mające wpływ na budowanie więzi. Trening komunikacji pozwala także zrozumieć otaczające środowisko oraz procesy w nim zachodzące. Ćwiczenia z zakresu treningu komunikacji powinni znać nie tylko pedagodzy, ale również wszystkie osoby mające na co dzień styczność z dziećmi. Zdobycie odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie pozwala również zwiększyć swoje kompetencje, posiadane umiejętności oraz znacznie lepiej dostrzegać potrzeby swoich podopiecznych.

POSZERZ ZAKRES SWOJEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI. WYBIERZ „KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU TERAPII PEDAGOGICZNEJ” I PROWADŹ ĆWICZENIA W RAMACH TRENINGU KOMUNIKACJI!

Trening komunikacji – ćwiczenia

W codziennej pracy z podopiecznymi warto wybierać różne formy aktywności wchodzące w skład takich działań jak trening komunikacji. Ćwiczenia te mogą obejmować zarówno różnego rodzaju zadania językowe, zabawy tematyczne, jak i działania przeprowadzane w formie zabawy. Przykłady ćwiczeń:

  • Głuchy telefon — jedną z uwielbianych przez dzieci zabaw, która może być jednocześnie skutecznym treningiem komunikacji, jest popularny „Głuchy telefon”. Dzieci siadają w kole, a opiekun wypowiada na ucho osobie obok określone zdanie. Następnie dzieci muszą je sobie przekazać dalej. Często zdanie to nie dociera do opiekuna z powrotem w takiej formie, w jakiej zostanie wypowiedziane. Pokazuje to podopiecznym, jak ważne jest aktywne słuchanie ze zrozumieniem i uczy, dlaczego warto wymawiać poszczególne słowa wyraźnie.
  • Układanie historii — przed dziećmi rozłożone zostają różne obrazki. Zadaniem jest ułożenie ich w jednym ciągu, który prezentowałby określoną historię z jej logicznym przebiegiem. Trzeba też omówić swój wybór. Ćwiczenie to pozwala odpowiednio zorganizować myśli oraz pomaga rozwijać umiejętność opowiadania i tworzenia logicznych zdań.
  • Opisywanie przedmiotów — każde z dzieci po kolei znajduje sobie jeden przedmiot, który następnie chowa za plecami. Przedstawia grupie poszczególne cechy i opisuje chowany przedmiot tak, aby mogły one zgadnąć, co dziecko trzyma bez wymieniania nazwy danej rzeczy. Taki trening komunikacji umożliwia rozwój umiejętności opisowych oraz poszerzanie zakresu słownictwa. W pozostałych dzieciach rozwija natomiast zmysł słuchania ze zrozumieniem.
  • Malowanie z opisu — jedno z dzieci opowiada o danym obrazku. Reszta natomiast stara się narysować zgodnie z własną wyobraźnią, ale też tym, co słyszy, o czym dziecko opowiada. Ćwiczenie rozwija nie tylko umiejętności aktywnego słuchania, ale również kreatywności i zdolności manualne. To wielokierunkowy trening komunikacji. Ćwiczenia te można wykonywać również w parach.
  • Wywiad z emocjami — opiekun pyta poszczególne dzieci, co sprawia, że np. na ich twarzy pojawia się uśmiech, chce im się podskakiwać z radości, są smutne, są złe itd. To doskonałe ćwiczenie łączące wyrażenie emocji oraz rozumienie ich w kontekście wyrażania odczuć w sposób werbalny.
  • Poznajmy się — to doskonałe ćwiczenie do przeprowadzenia w różnych parach. Zadanie polega na wzajemnym poznawaniu się poprzez pytanie o ulubione danie, hobby, bohatera czy zabawkę. Zadanie uczy słuchania ze zrozumieniem, wysławiania się, autoprezentacji, a także ma wpływ na budowanie relacji.

Trening komunikacji – ćwiczenia dla najmłodszych

W przypadku dzieci, które jeszcze nie mają zdolności wypowiadania słów, warto postawić na nieco inny trening komunikacji. Ćwiczenia powinny skupić się na emocjach oraz naśladowaniu i wypowiadaniu poszczególnych samogłosek, które są kluczowe w nauce mowy i pierwszych etapach kształtowania świadomie wydobywanych form językowych.

Warto tu pokazywać np. obrazki różnych zwierząt, min czy urządzeń i starać się za pomocą samogłosek naśladować ich dźwięk. Przykładem dla płaczu może być długa głoska „e”, a dla dźwięku jadącego auta „u”. „A” natomiast może symbolizować np. ziewanie lub radość.

trening komunikacji

Aby jeszcze lepiej poznać potrzeby dzieci i poszerzyć swoje horyzonty, warto wybrać ,,Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej online” dostępny na platformie dydaktycznej Pedagog.edu.pl i zgodny z Rozporządzeniem Ministra i Edukacji. Absolwent po zdaniu egzaminu otrzymuje dokumentację zgodną z wymogami MEiN. Kształcenie można zrealizować z dofinansowaniem z Urzędu Pracy. To możliwość zwiększenia posiadanych kwalifikacji bez rezygnowania z codziennych obowiązków i o dowolnej porze.