Analiza behawioralna w pedagogice specjalnej. Czemu służy?

97
analiza behawioralna dla dzieci na czym polega

Rozwój dzieci jest bardzo ważny, zwłaszcza na wczesnym etapie. Dzięki dostrzeżeniu wszelkich nieprawidłowości rozwojowych możliwe jest jak najwcześniejsze zareagowanie na problem i wyrównanie zachowań czy stanów odbiegających od norm. Może pomóc w tym terapia behawioralna dla dzieci. Na czym polega i dlaczego każdy pedagog powinien zdobyć niezbędną wiedzę w tym zakresie?

Czym jest analiza behawioralna?

Analiza behawioralna w pedagogice ma na celu rozpoznawanie nieprawidłowości oraz minimalizowanie wszelkich niepożądanych zachowań i umiejętności deficytowych. W analizie behawioralnej bardzo ważne jest, aby zauważać wszelkie relacje pomiędzy zachowaniami danej osoby a różnymi czynnikami społecznymi i oddziaływaniami na nie. Dzięki temu możliwe jest zrozumienie istoty, zachowania i reagowania na dany bodziec, a także wpływania na jego korygowanie w przyszłości.

Celem analizy, a także terapii behawioralnej dzieci jest rozwijanie zachowań deficytowych, czyli takich, których dziecko nie przejawia, a powinno w określonym wieku. Terapeuta zajmujący się metodami behawioralnymi, kształtuje u dziecka możliwie największą liczbę różnych zachowań adaptacyjnych, które rozwijają samodzielność, a także dają szansę efektywnie funkcjonować w określonym środowisku i wśród rówieśników.

Metody i techniki stosowane w analizie behawioralnej umożliwiają również redukowanie wszelkich zachowań niepożądanych. To systematyczna praca nad eliminowaniem takich reakcji i postępowań, co stanowi istotny element terapii. Ma to również wpływ na gotowość do podjęcia nauki i rozwoju. W ramach terapii behawioralnej istotne jest także, aby efekty wprowadzonych metod utrzymać w czasie. Znajomość technik analizy i terapii behawioralnej to wiedza przydatna w szczególności pedagogom i cenny element wykształcenia pozwalający zwiększyć posiadane kwalifikacje.

ZDOBĄDŹ ODPOWIEDNIĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE ANALIZY I TERAPII BEHAWIORALNEJ. WYBIERZ „KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ Z ELEMENTAMI TERAPII BEHAWIORALNEJ”!

Techniki i metody stosowane w analizie behawioralnej

W zmianie nieprawidłowych zachowań danej osoby stosowane są różne techniki i metody indywidualnie dobierane do danego przypadku i potrzeb. Często stosowaną metodą jest tzw. odwrażliwianie na charakterystyczne bodźce powodujące u danej osoby lęk. Wówczas w warunkach kontrolowanych można zaznajomić się ze strachem i przekonać do tego, że może on być bezpodstawny. Pozwala to wypracować zupełnie nowe reakcje i pozbyć się niepokoju.

Wobec dzieci kluczowa jest również obserwacja oraz wzmacnianie pozytywne. Warto postawić tu na różnego rodzaju zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, która pozwala aktywnie rozwijać się poprzez zabawę i ćwiczenia niekojarzące się dzieciom z przymusem wykonywania zadań.

terapia behawioralna dla dzieci na czym polega

Terapia behawioralna dla dzieci – na czym polega?

Można wyróżnić cztery charakterystyczne etapy, z których składa się terapia behawioralna dla dzieci. Na czym polega cały proces tego typu działania? Najpierw stawiana jest dogłębna diagnoza polegająca na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu oraz identyfikacji danego problemu. W przypadku problemów behawioralnych często są to sytuacje złożone. Drugim elementem jest wzbudzenie motywacji do zmiany i wskazanie cech, które nie są pozytywne w ogólnym rozwoju.

W ramach kolejnego kroku w terapii behawioralnej bardzo ważne jest wdrożenie zaplanowanej wcześniej procedury terapeutycznej obejmującej właściwie dopasowane metody oraz techniki stosowane w analizie behawioralnej. Po osiągnięciu zamierzonych celów można przejść do ostatniej, czwartej fazy terapii, jaką jest utrwalenie, a także podtrzymanie osiągniętych zmian w zakresie zachowań. Wyuczone schematy, a także zwiększenie poziomu zachowań deficytowych w stosunku do pozostałych może świadczyć o sukcesie przeprowadzonej terapii.

Ćwiczenia z zakresu terapii behawioralnej czy integracji sensorycznej są szczególnie przydatne nie tylko w przypadku dzieci z zaburzeniami zachowania, ale też emocjonalnymi, ADHD czy z autyzmem. To przede wszystkim powtarzanie prawidłowych nawyków i zachowań, a także system nagradzania i negowania określonych działań.

analiza behawioralna

Aby pomóc w prawidłowym rozwoju, postrzeganiu i wartościowaniu określonych zachowań i sposobów postępowania wśród dzieci, warto wybrać ,,Kurs kwalifikacyjny z zakresu integracji sensorycznej z elementami terapii behawioralnej” dostępny na platformie dydaktycznej Pedagog.edu.pl, zgodny z Rozporządzeniem Ministra i Edukacji. Absolwent po zdaniu egzaminu otrzymuje dokumentację zgodną z wymogami MEiN. Istnieje możliwości zrealizowania kształcenia z dofinansowaniem z Urzędu Pracy, a także zdobywania wiedzy w dowolnym czasie, bez potrzeby rezygnacji z wykonywanych na co dzień obowiązków.