Praca jako nauczyciel – dopiero po studiach podyplomowych?

8083
Praca jako nauczyciel - kurs

Zaktualizowano dnia 19 października 2022

Nauczanie dzieci i młodzieży często wiąże się z tzw. powołaniem – niektórzy odkrywają w sobie dosyć wcześnie chęć przekazywania wiedzy innym i wybierają studia, które ich do tego przygotują. Często jednak absolwenci innych kierunków bądź pasjonaci w swoich zawodach również chcieliby rozpocząć pracę jako nauczyciel – czy jest to możliwe?

Przygotowanie pedagogiczne to podstawa

Oprócz znajomości przedmiotu, którego pragnie nauczać, przyszły nauczyciel musi posiadać umiejętności, które pozwolą na efektywne przekazywanie wiedzy – m.in. właśnie te zagadnienia są poruszane na studiach pedagogicznych. Jednakże brak dyplomu ich ukończenia nie zamyka drogi do kształtowania przyszłych pokoleń – możliwe jest zdobycie kwalifikacji do nauczania poprzez ukończenie odpowiednich studiów podyplomowych bądź kursu pedagogicznego uprawniającego do pracy w szkole

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, takie szkolenie powinno wynosić co najmniej 270 godzin zajęć teoretycznych oraz 150 godzin praktyk. Egzamin końcowy potwierdza zdobyte umiejętności i skutkuje wydaniem dokumentu, który pozwala na podjęcie pracy jako nauczyciel.

Kurs pedagogiczny – dla kogo będzie odpowiedni?

Przygotowanie pedagogiczne jest wymagane nie tylko w przypadku nauczycieli, ale także do pracy jako pedagog lub psycholog szkolny, opiekun przedszkolny oraz na innych stanowiskach związanych ze sprawowaniem opieki nad nieletnimi w publicznych placówkach. Do tej grupy zaliczają się również te osoby, które pragną zostać instruktorami praktycznej nauki zawodu oraz przyjmujące do swojej firmy uczniów na praktyki zawodowe. Jednak aby nauczać dzieci i młodzież w szkole, niezbędne jest wykształcenie wyższe – co najmniej I stopnia, oraz dokument potwierdzający kompetencje pedagogiczne.

Zdobycie takich kwalifikacji wiąże się z podjęciem dalszego kształcenia, co wymaga czasu. Nie zawsze jednak jest go dużo – co można wtedy zrobić? Rozwiązaniem może być kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole – taka forma szkolenia nadaje niezbędne kwalifikacje i otwiera drogę do podjęcia pracy w systemie oświaty. 

Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli

Gdzie można zdobyć uprawnienia?

Osobom, które już pracują jako nauczyciele, bądź u których wymagane jest podniesienie kwalifikacji pedagogicznych, często zależy na czasie, aby nie utracić stanowiska lub możliwości awansu. Ważny jest dla nich, aby wybrać jak najszybszy kurs pedagogiczny i móc dalej realizować się zawodowo. Program wymaga jednak określonej ilości godzin przeznaczonych na zajęcia, aby móc go ukończyć i zdobyć upragnione kwalifikacje. 

W tej sytuacji świetnym rozwiązaniem może być kurs pedagogiczny dla nauczycieli online – taka forma nauki pozwala realizować program nauczania w czasie, który odpowiada kursantowi. Dzięki temu nie musi go poświęcać na dojazdy ani dostosowywać się pod harmonogram placówki, która organizuje szkolenie. Przy intensywnej realizacji materiału można przyspieszyć naukę i ukończenie szkolenia możliwe jest nawet w przeciągu jednego miesiąca. Forma nauki przez Internet – dzięki zastosowaniu technik kształcenia na odległość – umożliwia zdobycie wiedzy, która w żaden sposób nie odbiega jakościowo od tej zdobytej metodą tradycyjną, pozwala za to uzyskać kwalifikacje pedagogiczne w szybki i wygodny sposób; jest to zdecydowanie najszybszy kurs pedagogiczny, który można obecnie realizować.

Kompetencje nabyte po szkoleniu

Wszystkie osoby, które podejmują się pracy dydaktycznej – czy to w systemie oświaty, czy w innych obszarach, które wymagają przygotowania pedagogicznego – muszą legitymować się odpowiednią wiedzą, popartą kwalifikacjami. Jest to niezbędne, aby prawidłowo realizować swoje zadania we współpracy z dziećmi i młodzieżą. Cechy przydatne w pracy nauczycielskiej, takie jak umiejętność nawiązania kontaktu, empatia czy odporność na stres muszą iść w parze z umiejętnym przekazywaniem wiedzy. Podczas kursu pedagogicznego poruszane są m.in. takie tematy, jak:

  • pedagogika i psychologia ogólna, socjologia,
  • metodyka nauczania,
  • planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  • diagnostyka i badania pedagogiczne.

Pozwala to na efektywne nauczanie, co w parze z praktyką i nabywanym doświadczeniem pozwala na kształtowanie przyszłych pokoleń i satysfakcjonujące zajęcie.