Jak wygląda praca w przedszkolu?

4990
Jak wygląda praca w przedszkolu?

Zaktualizowano dnia 11 czerwca 2024

Praca z dziećmi jest zajęciem bardzo odpowiedzialnym i wymagającym, dającym jednak bardzo dużo satysfakcji. Osoby, które uwielbiają małe dzieci i chcą brać czynny udział w ich rozwoju, mogą podjąć się pracy w przedszkolu. Jak wygląda taka praca i jakie wymagania należy spełnić, aby móc pracować z maluchami? 

Czym zajmuje się pani przedszkolanka?

Kiedyś pani przedszkolanka, a obecnie – nauczyciel przedszkola – to często wymarzony zawód dla wielu osób, które chcą pracować z dziećmi. Organizując i uczestnicząc w ich codziennych zajęciach, ma się ogromny wpływ na dalszy rozwój maluchów. Nauczyciel przedszkolny zajmuje się bowiem:

  • planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem zajęć,
  • nauczaniem pisania i czytania,
  • prowadzeniem ćwiczeń gimnastycznych, zajęć plastycznych,
  • organizowaniem różnego rodzaju form aktywności podczas czasu wolnego,
  • sprawowanie opieki nad dziećmi.

Głównym zadaniem nauczyciela jest przygotowanie dzieci do nauki w szkole, pod różnymi względami – nauka cyfr i literek to tylko część tego zadania. Opiekunowie dbają również o rozwój psychospołeczny – zabawy i zajęcia przedszkolne kształtują samodzielność i umiejętności pracy w grupie, co znacznie ułatwia proces rozpoczęcia edukacji szkolnej. 

Praca w przedszkolu – wymagania

Nauczyciel przedszkolny musi posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe – najlepiej z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, przedszkolnej lub nauczania początkowego. W przypadku innych kierunków, wymagane jest ukończenie studiów podyplomowych, dających przygotowanie pedagogiczne. Jest to niezbędne, aby móc pracować z dziećmi, sprawować nad nimi opiekę i wpływać na ich rozwój.

W przypadku braku wyższego wykształcenia również można ubiegać się o pracę w przedszkolu – jako nauczyciel wspomagający. Praca na tym stanowisku to świetne przygotowanie dla osób, które chcą pracować z dziećmi i planują dalszy rozwój kariery w tym obszarze. W nabyciu odpowiednich kompetencji może pomóc kurs pomocy nauczyciela przedszkola, gdzie nabywa się wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w przedszkolu. 

Oprócz niezbędnej wiedzy, przydatnymi cechami są empatia, cierpliwość, kreatywność i spostrzegawczość, a także umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z dziećmi i pozytywne nastawienie. Przydają się również umiejętność plastyczne, muzyczne czy językowe, dzięki którym można poszerzyć zakres i zróżnicowanie organizowanych zajęć. Pracownicy przedszkola nie mogą mieć znacznej wady słuchu lub wymowy, nie mogą też być osobami wcześniej karanymi.

Kurs Kwalifikacyjny asystenta nauczyciela przedszkola

Asystent nauczyciela przedszkola – zadania

Pomoc nauczyciela przedszkola to wsparcie dla wychowawcy w codziennych czynnościach. Dzięki jego działaniom nauczyciel może skupić się na procesie edukacyjnym maluchów, podczas gdy asystent będzie skupiał uwagę na:

  • sprawowaniu opieki nad dziećmi,
  • dbania o ich bezpieczeństwo,
  • organizowaniu dzieciom wolnego czasu.

Jego zadania będą więc obejmować takie czynności, jak: spacery z dziećmi, podawanie i pomoc przy posiłkach, ubieraniu czy dbaniu o higienę. Dodatkowo, asystent może pomagać nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, przygotowaniem sali czy uzupełnianiu dokumentacji; jednak pełen zakres obowiązków każdorazowo ustala dyrektor placówki, w której zatrudniona jest taka asysta.

Co daje praca w przedszkolu?

Dla wszystkich osób, które uwielbiają dzieci i chcą brać udział w codziennym procesie ich wychowania i edukacji, praca w przedszkolu to świetny wybór. Dzięki niej można realizować się zawodowo w wymarzonym obszarze i zdobywać cenne doświadczenie do ewentualnej dalszej kariery zawodowej w obszarze pedagogiki. Nieoceniona jest również satysfakcja z obserwowania postępów swoich podopiecznych, uzyskanych dzięki profesjonalnemu wsparciu i edukacji przedszkolnej. 

Praca w przedszkolu – ale czy tylko?

Kwalifikacje zdobyte na kursie pomocy nauczyciela przedszkola pozwalają na zatrudnienie w takich miejscach, jak: przedszkola publiczne i niepubliczne, punkty przedszkolne czy świetlice szkolne. Daje to wiele możliwości rozwoju i zdobywania doświadczeń, przydatnych w dalszej karierze.