Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli. Jak wybrać odpowiedni kurs?

342

Zaktualizowano dnia 28 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://epedagog.edu.pl/kursy/86/src-BlogPed

Nauczyciel to osoba, która prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą. Niezależnie od grupy wiekowej uczniów, nauczyciel powinien posiadać przeszkolenie pedagogiczne. Takie przeszkolenie powinien mieć również nauczyciel, który planuje prowadzenie praktycznej nauki zawodu.

Do zadań ogólnych nauczyciela należy m.in.: wyposażanie uczniów w wiedzę praktyczną z zakresu nauczanego przedmiotu; kształtowanie umiejętności praktycznych przewidzianych w programie nauczania danego przedmiotu; doskonalenie metod nauczania i wychowania; stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu u uczniów samodzielności myślenia, wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy, przy zastosowaniu nowoczesnych metod dydaktycznych; stała troska o stan zdrowia uczniów i kulturę ich zachowania, doskonalenie kwalifikacji przez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia; planowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego w ramach nauczanego przedmiotu; wdrażanie uczniów do rygorystycznego przestrzegania zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska podczas wykonywania wszelkich prac; prowadzenie dokumentacji pedagogicznej w zakresie osiąganych wyników nauczania i realizacji programu nauczania.

Jednakże aby móc pełnić obowiązki nauczyciela, należy mieć ukończony kwalifikacyjny kurs pedagogiczny, zgodny z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Taki kurs powinien liczyć 150 godzin i powinien kończyć się egzaminem.

Na polskim rynku istnieje szereg kursów proponujących możliwość zdobycia powyższych kwalifikacji, lecz nie każdy kurs wydaje zgodne z rozporządzeniem MEN dokumenty. Najlepszym rozwiązaniem i zgodnym ze wszelkimi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej są kursy online organizowane przez epedagog.edu.pl. Kursy e-learningowe zaproponowane przez tę platformę są zgodne ze wszelkimi normami MEN i prowadzone są przez instytucję oświatową. Tego rodzaju kursy pozwalają zaoszczędzić kursantowi czas i pieniądze na dojazdy w wybrane miejsce, dodatkowo cały kurs można ukończyć w ogóle nie wychodząc z domu, ponieważ egzaminator do 3 dni roboczych od momentu zaliczenia kursu na platformie przyjeżdża do kursanta, aby przeprowadzić egzamin.