Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla kadry zarządzającej oświatą Gdynia

442

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Osoby zarządzające oświatą to najczęściej dyrektorzy szkół. Dyrektor szkoły kieruje placówką oświaty i realizuje zadania wynikające z właściwych ustaw i rozporządzeń, zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły.

Dyrektor szkoły odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły. Tworzy warunki do samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków, sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w szkole, zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji zadań i doskonaleniu zawodowym. Jednakże aby móc pełnić obowiązki kadry zarządzającej oświatą, należy mieć ukończony kwalifikacyjny kurs zawodowy, zgodny z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Taki kurs powinien liczyć 210 godzin i powinien kończyć się egzaminem.

Taki stacjonarny kurs dla kadry zarządzającej oświatą odbywał się od piątku do niedzieli od początku stycznia – do końca lutego 2018 roku w Gdyni. Kurs składał się z kilku bloków teoretycznych rozłożonych na kilka dni, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów.

Wszystkie osoby, które nie mogły pojawić się na kursie stacjonarnym w Gdyni, zapraszamy na kurs internetowy: https://epedagog.edu.pl/kursy/89/src-BlogGdy

Na polskim rynku istnieje szereg kursów proponujących możliwość zdobycia powyższych kwalifikacji, lecz nie każdy kurs wydaje zgodne z rozporządzeniem MEN dokumenty. Najlepszym rozwiązaniem i zgodnym ze wszelkimi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej są kursy online organizowane przez epedagog.edu.pl. Kursy e-learningowe zaproponowane przez tę platformę są zgodne ze wszelkimi normami MEN i prowadzone są przez instytucję oświatową. Tego rodzaju kursy pozwalają zaoszczędzić kursantowi czas i pieniądze na dojazdy w wybrane miejsce, dodatkowo cały kurs można ukończyć w ogóle nie wychodząc z domu, ponieważ egzaminator do 3 dni roboczych od momentu zaliczenia kursu na platformie przyjeżdża do kursanta, aby przeprowadzić egzamin.