Kto może prowadzić terapię behawioralną?

653
terapia behawioralna

Zaktualizowano dnia 3 listopada 2023

Praca nad zachowaniem osób, szczególnie tych mierzących się z różnego rodzaju zaburzeniami (np. ze spektrum autyzmu), wymaga odpowiednich działań. Pomoc w rewalidacji można uzyskać podczas terapii behawioralnej. W dalszej części artykułu odpowiemy na pytania: kto może ją prowadzić, a także jakie są jej cele.

Cele terapii behawioralnej

Zadaniem terapeuty behawioralnego jest praca nad zachowaniami danej osoby w sposób, który rozwija zachowania pożądane, a jednocześnie redukuje te, które są niepożądane. Co jest bardzo istotne, terapia behawioralna powinna zadziałać w taki sposób, aby dana osoba utrzymała jej efekty. Mowa tu o stopniu utrzymania zachowania, które było poddawane interwencji, po zakończeniu terapii. Ważna jest także generalizacja tych efektów oznaczająca występowanie zachowania poddawanego interwencji nie tylko w środowisku terapeutycznym, a także w różnych sytuacjach.

Poznaj sposoby rewalidacji zachowań na prawidłowe podczas “Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu terapii behawioralnej”

Dziecko autystyczne u terapeuty behawioralnego

psychologia behawioralnaTerapia behawioralna jest często stosowana u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. U osób tych występują deficyty w rozwoju społecznym i zaburzenia komunikacji, dlatego nie zawsze łatwo jest zrozumieć ich zachowanie. Właśnie do tego zrozumienia wykorzystywana jest terapia behawioralna, korzystająca ze stosowanej analizy zachowania (SAZ). Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: SAZ we współczesnym behawioryzmie.

Praca z dzieckiem autystycznym wymaga odpowiedniego podejścia, dlatego terapeuci behawioralni muszą wykazywać się cierpliwością, opanowaniem, empatią i odpowiednim podejściem. Ponadto specjalista ten musi zadbać o to, aby traktować dziecko ze spektrum autyzmu w sposób indywidualny i prowadzić terapię dostosowaną do jego potrzeb i możliwości.

Kto może prowadzić terapię behawioralną?

Terapia behawioralna kojarzona jest najczęściej z działalnością psychologów i psychiatrów. Nie każdy ma świadomość, że mogą ją prowadzić także wykwalifikowani terapeuci behawioralni zajmujący się osobami z trudnościami społecznymi. Najczęściej są to dzieci i młodzież przejawiające trudne zachowania w wypracowaniu prawidłowych wzorców i reakcji. 

baner: pedagogika

Oczywiście terapeutą behawioralnym nie może być każdy, osoba na tym stanowisku musi wykazywać się umiejętnościami oraz wiedzą pedagogiczną niezbędną do prowadzenia terapii behawioralnej. Można je zdobyć na  “Kursie Kwalifikacyjnym z zakresu terapii behawioralnej”, którego celem jest wyposażenie uczestników w kwalifikacje zgodne z MEN.

Program tego szkolenia został przygotowany tak, by przygotować uczestnika do różnorodnych sytuacji związanych z pracą terapeuty behawioralnego. Omawiane są na nim techniki terapeutyczne stosowane wobec osób z zaburzeniami:

  • ze spektrum autyzmu,
  • lękowymi (fobie, kompulsje),
  • rozwoju i zachowania,
  • odżywiania,
  • zachowań o charakterze seksualnym itd.

Po ukończeniu “Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu terapii behawioralnejuczestnik otrzymuje dokument potwierdzający zdobycie kwalifikacji zgodnych z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.