Psychologia behawioralna – korekta trudnych zachowań

1104
behawiorystyka kurs

Zaktualizowano dnia 3 listopada 2023

Korygowanie trudnych zachowań u dzieci wymaga odpowiedniego podejścia, aby uzyskać zamierzone efekty w sposób długotrwały. Specjalistą w zrozumieniu, skąd biorą się pewne reakcje u ludzi, jest terapeuta behawioralny, który w swojej pracy czerpie zarówno z behawioryzmu, jak i psychologii. Zdobycie kwalifikacji terapeuty behawioralnego przyczyni się do rozwoju profesjonalnego i osobistego tego specjalisty, a dodatkowo osoba zajmująca się behawioryzmem ludzi ma istotną rolę w społeczeństwie.

Czym się zajmuje psychologia behawioralna?

Psychologia behawioralna wykorzystuje wiedzę psychologiczną i doświadczenia z zakresu behawioryzmu ludzi w pracy nad zachowaniami ludźmi. Dokładnie wykorzystuje się ją do tego, aby przewidzieć konkretną reakcję na podstawie danego bodźca. Z psychologii behawioralnej korzysta się w tzw. terapii behawioralnej, której celem jest modyfikowanie występujących problemów w zachowaniu, na podstawie analizy ich przyczyn i następstw.

Poznaj techniki terapii behawioralnej na “Kusie Kwalifikacyjnym z zakresu terapii behawioralnej”

Na czym polega terapia behawioralna?

Terapię behawioralną rozpoczyna się od dogłębnej analizy behawioralnej, która ujawnia niepożądane reakcje u danej osoby. Następnie przeprowadza się diagnozę polegającą na ustaleniu tego, w jaki sposób ukształtowały się te zachowania i określa się motywację do ich zmiany.

Kolejnym krokiem jest opracowanie przez terapeutę behawioralnego planu działania oraz wdrożenia konkretnych procedur terapeutycznych. Behawioryzm ludzi wykorzystuje wiele strategii, metod i technik pomocy psychologicznej, dlatego też ważne jest, aby specjalista uwzględnił indywidualne możliwości i potrzeby osoby, z którą będzie współpracował.

Czym są trudne zachowania behawioralne?

O trudnych zachowaniach u dzieci mówi się często w kontekście niepożądanych reakcji na daną sytuację, sprzeciwu oraz braku współpracy młodocianych z otoczeniem, np. z rodzicami lub nauczycielami. Wtedy to dzieci wykazują formę oporu, która może objawiać się poprzez:

 • demonstrację siły fizycznej;
 • użycie agresji słownej;
 • rzucanie przedmiotami;
 • uderzanie pięściami w stół;
 • złość wyrażoną krzykiem;
 • wymuszanie pewnych decyzji itd.

baner: behawiorysta

Rodzice i nauczyciele bywają bezsilni wobec zachowań trudnych dzieci i uczniów ze względu na to, że rozwiązanie problemu wymaga najpierw jego zrozumienia. Pomoc terapeuty behawioralnego umożliwia zrozumienie, w jaki sposób nie dopuszczać do powstania sytuacji trudnej oraz wzmacniać zachowania pozytywne występujące na miejsce tych niepożądanych.

Terapia behawioralna – kurs kwalifikacyjny 

Kursy są dobrym sposobem na zdobycie nowych informacji, a także uzupełnienie wiedzy w zakresie behawioryzmu ludzi. W przypadku “Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu terapii behawioralnej” celem jest wyposażenie uczestników w kwalifikacje zgodne z MEN oraz wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy terapeuty behawioralnego.

Program tego szkolenia został przygotowany tak, by przygotować uczestnika do różnorodnych sytuacji związanych z pracą terapeuty, a także wyposażenie kursantów w praktyczne umiejętności, wiedzę m.in. na temat:

 1. Behawioryzmu i prawa uczenia się.
 2. Podstawowych procesów, pojęć i techniki analizy zachowań.
 3. Pracy nad zachowaniami trudnymi z różnymi grupami pacjentów.
 4. Punktowego systemu oceniania zachowania w praktyce.
 5. Metod i technik terapeutycznych stosowanych w terapii behawioralnej.
 6. Zagadnień etycznych związanych z pracą z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania.

Po jego ukończeniu uczestnik otrzymuje dokument potwierdzający zdobycie kwalifikacji zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.