Rozumienie zaburzeń integracji sensorycznej – podstawy kursu terapeuty SI

1099
integracja sensoryczna

Zaktualizowano dnia 7 września 2023

Terapia integracji sensorycznej jest jedną z metod terapeutycznych, którą stosuje się w pracy z dziećmi z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym oraz uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Zrozumienie, jak funkcjonują osoby z zaburzeniami SI, pomaga w podnoszeniu jakości ich życia. W dalszej części artykułu odpowiemy na pytania: 

 • Czym jest integracja sensoryczna? 
 • Czy zaburzenia integracji sensorycznej to niepełnosprawność? 
 • Jak zrozumieć dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej?

Czym jest integracja sensoryczna?

Zmysły ludzi mają za zadanie przekazywać informacje ze środowiska oraz ciała. Z kolei integracja sensoryczna jest procesem naurologicznym, który ma na celu organizować te informacje, umożliwiając dzięki temu ich użycie do celowego działania. Oznacza to, że służy temu, aby dana osoba była w stanie prawidłowo odpowiedzieć adaptacyjnie na wymagania otoczenia za pomocą danych zmysłowych dokonywanych przez mózg.

Czy zaburzenia integracji sensorycznej to niepełnosprawność?

Zaburzenia integracji sensorycznej, określane także jako zaburzenia SI, nie są niepełnosprawnością. Mówi się o nich w przypadku, gdy występują nieprawidłowości w rejestracji, przetwarzaniu bodźców znajdujących się w różnych systemach sensorycznych, a także w połączeniu informacji z innymi układami. Zaburzenia integracji sensorycznej nie zostały ujęte jako niepełnosprawność w ICD-11 czy DSM-5.

Zapisz się na “Kurs Kwalifikacyjny z zakresu integracji sensorycznej”, by poznać metodykę pracy z dzieckiem z zaburzeniami sensorycznymi

Jak zrozumieć dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej?

Zrozumienie zachowania dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej pomaga w interpretacji jego zachowań, co przekłada się na lepszą komunikację z otoczeniem. Objawów zaburzeń SI wymienia się bardzo dużo ze względu na różnorodność form ich występowania. Dlatego też nie każde dziecko będzie zachowywało się w ten sam sposób – to z nadwrażliwością sensoryczną będzie zachowywało się inaczej niż dziecko z podwrażliwością sensoryczną.

baner: SI

Pierwszym krokiem w kierunku ograniczenia liczby takich niepożądanych zachowań, mających swoje źródło w zaburzeniach sensorycznych, jest próba zrozumienia ich przyczyny. To, w jaki sposób zachowuje się dziecko, warto uznać za sposób komunikacji z otoczeniem.

Integracja sensoryczna – kurs kwalifikacyjny

integracja sensoryczna SI“Kurs Kwalifikacyjny z zakresu integracji sensorycznej” to sposób na zrozumienie zaburzeń SI. Podczas szkolenia omawiane są szeroko tematy związane z integracją sensoryczną, a także podstawy innych dziedzin, takich jak: 

 • pedagogika specjalna, 
 • psychologia rozwojowa i kliniczna, 
 • anatomia, fizjologia,
 • neuroanatomia. 

Kurs umożliwia kursantowi poznać, nie tylko rodzaje zaburzeń SI, ale pomaga przygotować się do rozpoczęcia pracy jako terapeuta. W związku z tym podczas szkolenia omawiane są zagadnienia, takie jak:

 • Zastosowanie metody Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii.
 • Integracja sensoryczna w terapii logopedycznej, oligofrenopedagogice i tyflopedagogice.
 • Terapie wspierające a integracja sensoryczna.
 • Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami sensorycznymi.
 • Programowanie terapii integracji sensorycznej.
 • Warsztat pracy terapeuty.
 • Teoretyczne założenia integracji sensorycznej.

Więcej informacji na temat kursu można przeczytać pod poniższym odnośnikiem: https://epedagog.edu.pl/oferta/kursy/kurs-kwalifikacyjny-z-zakresu-integracji-sensorycznej. Warto dodać, że kurs kończy się egzaminem oraz wydaniem dokumentacji zgodnej z rozporządzeniem MEN.