Jak wybrać odpowiedni kurs kwalifikacyjny z zakresu resocjalizacji?

793

Zaktualizowano dnia 1 czerwca 2023

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://epedagog.edu.pl/oferta/kursy/kurs-kwalifikacyjny-z-zakresu-resocjalizacji

W resocjalizacji określony jest proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości, a w węższym rozumieniu w społeczeństwie. Osoba, która chciałaby zostać specjalistą resocjalizacji, powinna mieć ukończone studia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej potocznie nazywanej resocjalizacją.

Osoba z takim wykształceniem pracuje z drugim człowiekiem, który podlega procesowi resocjalizacji. Kształtuje normy społeczne i wartości jednostki, których nie miała ona możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji; gromadzi wiedzę i prowadzi badania naukowe o zjawiskach patologii społecznej i wykorzystuje ją w przeciwdziałaniu przestępczości; świadczy pomoc osobom przebywającym w aresztach śledczych, zakładach karnych i poprawczych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych lub schroniskach dla nieletnich a także w szkole, rodzinie czy w zakładzie pracy.

Na polskim rynku istnieje szereg kursów proponujących możliwość zdobycia powyższych kwalifikacji, lecz nie każdy kurs wydaje zgodne z rozporządzeniem MEN dokumenty. Najlepszym rozwiązaniem i zgodnym ze wszelkimi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej są kursy online organizowane przez epedagog.edu.pl. Kursy e-learningowe zaproponowane przez tę platformę są zgodne ze wszelkimi normami MEN i prowadzone są przez instytucję oświatową. Tego rodzaju kursy pozwalają zaoszczędzić kursantowi czas i pieniądze na dojazdy w wybrane miejsce, dodatkowo cały kurs można ukończyć w ogóle nie wychodząc z domu, ponieważ egzaminator do 3 dni roboczych od momentu zaliczenia kursu na platformie przyjeżdża do kursanta, aby przeprowadzić egzamin.