Jak motywować nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji?

843
Motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji

Podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej to świetna inwestycja, na której skorzystają nie tylko pedagodzy. Korzysta również cała szkoła – wartość placówki wzrasta, a uczniowie są doskonale przygotowani pod względem edukacyjnym i wychowawczym. 

W jaki sposób zachęcić nauczycieli do dalszego samokształcenia?

Wykwalifikowani pedagodzy to nieocenione korzyści dla całego otoczenia, w którym dzielą się swoją wiedzą; dlatego tak ważne jest, aby stale podnosili swoje kwalifikacje oraz byli na bieżąco z najnowszymi badaniami i metodami – zarówno nauczania, jak i udzielania wsparcia w zakresie swojej specjalizacji. 

Główną rolę w zachęcaniu nauczycieli do zwiększania swoich kompetencji pełnią dyrektorzy, którzy oddziałując na motywację wewnętrzną pedagoga, budują w nim chęć do dalszego rozwoju i zdobywania wiedzy. Metody, z których mogą korzystać, zależne są od indywidualnych preferencji danego nauczyciela – należy więc mieć na uwadze, jakie cele miałyby wartość dla danej osoby, a następnie wskazać korzyści, które wynikałyby z ich osiągnięcia. Nie bez znaczenia jest wsparcie i pomoc w zdobywaniu kolejnych kwalifikacji. 

Jak motywować nauczycieli?

Każdy człowiek ma w sobie pewien zasób motywacji, który powoduje chęć do samorozwoju, doskonalenia się i rozwijania swoich pasji. Jeżeli nauczyciel czuje, że to, co robi, jest dla niego satysfakcjonujące – a dodatkowo odbiera z zewnątrz sygnały potwierdzające wartość jego dotychczasowej pracy – jest to świetny moment, by podjąć kroki w dalszym rozwoju kariery i realizacji własnych predyspozycji.  

Czynniki podnoszące motywację są różne, a siła ich oddziaływania zależna jest od indywidualnych potrzeb. Możemy tu wymienić zarówno elementy materialne, jak i pozamaterialne:

  • materialne:
    awans – osiągnięcie wyższych zarobków, granty, nagrody, dodatki motywacyjne – wysokość i wartość tych elementów zależne jest od wzrostu kwalifikacji nauczyciela;
  • niematerialne:
    awans – większe uznanie, pozycja społeczna, samodzielność, rozwój;

Wskazanie wybranych efektów uzyskanych po realizacji celu, może znacząco wpłynąć na decyzję o dalszej nauce i rozwoju kadry nauczycielskiej. Należy jednak pamiętać, że głównym czynnikiem wpływającym na jakość pracy i chęć doskonalenia jej przez pracowników to przede wszystkim atmosfera panująca w danej placówce: otwarty na pomysły i innowacje dyrektor, który jest jednocześnie dobrym partnerem do rozmów oraz który wspiera i sprawiedliwie ocenia wykonywane działania. Do tego dochodzą: dobre relacje z innymi pracownikami, zaufanie i wsparcie członków zespołu, stabilność zatrudnienia. Nie bez znaczenia są sukcesy uczniów i zadowolenie rodziców, które są przecież celem nadrzędnym pracy nauczycielskiej i ostatecznie potwierdzają wartość pracy pedagoga.

Kursy dla nauczycieli

Podnoszenie kwalifikacji nauczyciela – sposoby

Jest wiele sposobów, aby zwiększyć kompetencje i podnieść kwalifikacje nauczycieli. W zależności od etapu, na którym się znajdują oraz potrzeb czy aspiracji, istnieje kilka ścieżek rozwoju. Do wyboru są m.in. studia podyplomowe, a także wiele dokształcających czy kwalifikacyjnych kursów dla nauczycieli. Te ostatnie pozwalają w relatywnie krótkim czasie zdobyć wiedzę i kwalifikacje, które znacznie podniosą poziom pracy nauczyciela i jego satysfakcję, a co za tym idzie – wzrośnie poziom placówki, jakość nauczania, zwiększenie wartości wychowawczej i wsparcia uczniów.