Jak motywować nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji?

1742
Motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej to świetna inwestycja, na której skorzystają nie tylko pedagodzy. Korzysta również cała szkoła – wartość placówki wzrasta, a uczniowie są doskonale przygotowani pod względem edukacyjnym i wychowawczym. 

W jaki sposób zachęcić nauczycieli do dalszego samokształcenia?

Wykwalifikowani pedagodzy to nieocenione korzyści dla całego otoczenia, w którym dzielą się swoją wiedzą; dlatego tak ważne jest, aby stale podnosili swoje kwalifikacje oraz byli na bieżąco z najnowszymi badaniami i metodami – zarówno nauczania, jak i udzielania wsparcia w zakresie swojej specjalizacji. 

Główną rolę w zachęcaniu nauczycieli do zwiększania swoich kompetencji pełnią dyrektorzy, którzy oddziałując na motywację wewnętrzną pedagoga, budują w nim chęć do dalszego rozwoju i zdobywania wiedzy. Metody, z których mogą korzystać, zależne są od indywidualnych preferencji danego nauczyciela – należy więc mieć na uwadze, jakie cele miałyby wartość dla danej osoby, a następnie wskazać korzyści, które wynikałyby z ich osiągnięcia. Nie bez znaczenia jest wsparcie i pomoc w zdobywaniu kolejnych kwalifikacji. 

Jak motywować nauczycieli?

Każdy człowiek ma w sobie pewien zasób motywacji, który powoduje chęć do samorozwoju, doskonalenia się i rozwijania swoich pasji. Jeżeli nauczyciel czuje, że to, co robi, jest dla niego satysfakcjonujące – a dodatkowo odbiera z zewnątrz sygnały potwierdzające wartość jego dotychczasowej pracy – jest to świetny moment, by podjąć kroki w dalszym rozwoju kariery i realizacji własnych predyspozycji.  

Czynniki podnoszące motywację są różne, a siła ich oddziaływania zależna jest od indywidualnych potrzeb. Możemy tu wymienić zarówno elementy materialne, jak i pozamaterialne:

  • materialne:
    awans – osiągnięcie wyższych zarobków, granty, nagrody, dodatki motywacyjne – wysokość i wartość tych elementów zależne jest od wzrostu kwalifikacji nauczyciela;
  • niematerialne:
    awans – większe uznanie, pozycja społeczna, samodzielność, rozwój;

Wskazanie wybranych efektów uzyskanych po realizacji celu, może znacząco wpłynąć na decyzję o dalszej nauce i rozwoju kadry nauczycielskiej. Należy jednak pamiętać, że głównym czynnikiem wpływającym na jakość pracy i chęć doskonalenia jej przez pracowników to przede wszystkim atmosfera panująca w danej placówce: otwarty na pomysły i innowacje dyrektor, który jest jednocześnie dobrym partnerem do rozmów oraz który wspiera i sprawiedliwie ocenia wykonywane działania. Do tego dochodzą: dobre relacje z innymi pracownikami, zaufanie i wsparcie członków zespołu, stabilność zatrudnienia. Nie bez znaczenia są sukcesy uczniów i zadowolenie rodziców, które są przecież celem nadrzędnym pracy nauczycielskiej i ostatecznie potwierdzają wartość pracy pedagoga.

Kursy dla nauczycieli

Podnoszenie kwalifikacji nauczyciela – sposoby

Jest wiele sposobów, aby zwiększyć kompetencje i podnieść kwalifikacje nauczycieli. W zależności od etapu, na którym się znajdują oraz potrzeb czy aspiracji, istnieje kilka ścieżek rozwoju. Do wyboru są m.in. studia podyplomowe, a także wiele dokształcających czy kwalifikacyjnych kursów dla nauczycieli. Te ostatnie pozwalają w relatywnie krótkim czasie zdobyć wiedzę i kwalifikacje, które znacznie podniosą poziom pracy nauczyciela i jego satysfakcję, a co za tym idzie – wzrośnie poziom placówki, jakość nauczania, zwiększenie wartości wychowawczej i wsparcia uczniów.