Instruktor praktycznej nauki zawodu – jaką ścieżkę edukacyjną należy przejść, by nim zostać?

695
okładka: Instruktor praktycznej nauki zawodu

Zaktualizowano dnia 20 października 2022

Na rynku istnieją rozmaite kursy pedagogiczne online z certyfikatem przeznaczone dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Ich zadaniem jest przygotowanie do organizowania i prowadzenia zajęć z uczniami i młodocianymi oraz przyjmowania stażystów i praktykantów w różnego typu zakładach. Do wykonywania takiej pracy niezbędne jest odpowiednie przygotowanie. Dlatego też, zanim przystąpi się na kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli, warto zapoznać się z jego programem i sprawdzić, czy został on zatwierdzony przez kuratora oświaty.

Kto może zostać instruktorem praktycznej nauki zawodu?

Instruktorem praktycznej nauki zawodu jest – po pierwsze – pracownik, który wykonuje pracę dydaktyczną i wychowawczą w tygodniowym wymiarze godzin, jaki obowiązuje nauczycieli, i jest to dla niego podstawowe zajęcie. 

baner: kurs

Po drugie może nim być także pracodawca albo wytypowani przez niego pracownicy lub osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne. W tym przypadku praca ta nie musi stanowić ich głównego zajęcia i być wykonywana w pełnej ilości godzin przewidzianych dla nauczycieli.

Czy kurs instruktora praktycznej nauki zawodu to jedyna możliwość zdobycia odpowiedniego wykształcenia?

Skończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu nie jest jedyną możliwością zdobycia wymaganego wykształcenia. Pracę na tym stanowisku mogą rozpocząć np. osoby, które zdobyły przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub otrzymały odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

kurs kwalifikacyjny dla nauczycieliJednak spośród różnych możliwości przystąpienie na kurs dla instruktora stanowi najwygodniejszy sposób kształcenia, który pozwala połączyć naukę z innymi aktywnościami. Z tym że wymogiem takiego szkolenia jest to, aby jego program był przygotowany zgodnie z tym rozporządzeniem i zatwierdzony przez kuratora oświaty. Te kryteria spełnia Centrum Doskonalenia Zawodowego, oferujący Kurs Pedagogiczny dla Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu.

Czy kurs instruktora praktycznej nauki zawodu da się zrobić zdalnie?

Obecnie platformy e-learningowe stworzone są taki sposób, by można było efektywnie przyswajać informacje, dlatego wszelkiego rodzaju kursy pedagogiczne online z certyfikatem są coraz popularniejszą formą kształcenia. 

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie, specjaliści z Centrum Doskonalenia Zawodowego przygotowali Kurs Pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu w taki sposób, by proces nauki odbywał się w sposób intuicyjny. Jednocześnie zadbali o to, żeby nie odbiegał on jakością od innego rodzaju szkoleń. Warto dodać, że dokument wystawiany po jego zakończeniu jest honorowany w taki sam sposób, jak po kursie stacjonarnym

Jak wygląda nauka podczas kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli online?

Aby uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach pedagogicznych dla nauczycieli online, należy mieć dostęp do komputera lub innego urządzenie z dostępem do internetu. Urządzenie to powinno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3, ponieważ materiały dydaktyczne mogą mieć formę wykładów wideo, prezentacji lub plików PDF. W związku z tym kształcenie zdalne oferuje również ciekawszą formę przyswajania wiedzy.  Kursy pedagogiczne dla nauczycieli online umożliwiają naukę we własnym tempie – finalny czas trwania zależy od dyspozycyjności i możliwości kursanta.