Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Kurs Pedagogiczny dla Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu

Cena: 499.00 PLN   Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 499.00 PLN
     

Opis kursu

Kurs daje uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć z uczniami i młodocianymi oraz możliwość przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich), restauracjach, hotelach, placówkach handlowych (sklepach), zakładach produkcyjnych, placówkach służby zdrowia, jednostkach administracji publicznej, samorządu terytorialnego i innych. Organizatorem i placówką odpowiedzialną za kurs jest Centrum Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Wyszyńskiego 24 (55-120). Kurs jest prowadzony na podstawie zatwierdzonego programu kursu przez Kuratorium Oświaty.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: kontakt@epedagog.edu.pl

Zatwierdzony program instruktora praktycznej nauki zawodu - Kuratorium Oświaty