Czego nie robi dziecko autystyczne? – Lista niepokojących zachowań

2358
wczesne wspomaganie rozwoju

Zaktualizowano dnia 20 października 2022

Autyzm klasyfikowany jest jako zaburzenie rozwoju, którego diagnozowanie zwiększa się w szybkim tempie – jak informuje NIK. Dlatego też warto zapoznać się z symptomami, np. co lubią dzieci autystyczne, a czego nie chcą robić. W przypadku takiej diagnozy rola specjalistów jest bardzo istotna, w związku z czym muszą zdobyć odpowiednie wykształcenie. 

Czego nie robi dziecko autystyczne?

czego nie robi dziecko autystyczne

Dzieci autystyczne przejawiają deficyty w zakresie interakcji społecznych i komunikacji. Jednak każdy przypadek należy traktować indywidualnie, ponieważ nie można sklasyfikować tych samych objawów u wszystkich osób z autyzmem. Ponadto poziom ich nasilenia jest bardzo zróżnicowany.

Na pytanie, czego nie robi dziecko autystyczne, bardzo ogólnie można odpowiedzieć, że nie szuka bliskości z drugą osobą. Oznacza to, że nie będzie ono podtrzymywało relacji, a ich postawa może wskazywać na pewnego rodzaju obojętność. U takich maluchów można zaobserwować brak reakcji na mimikę twarzy i czułość rodziców, a także niechęć do podtrzymywania kontaktu wzrokowego.

Co lubią dzieci autystyczne?

W przypadku pracy z osobą z autyzmem bardzo ważnym aspektem jest opracowanie planu dnia.  Dziecko autystyczne lubi, gdy jest on uporządkowany i schematyczny, co wpływa na jego lepsze samopoczucie. Istotne jest, aby czuło się w środowisku przedszkolnym komfortowo i bezpiecznie.

Ponadto od kontaktu z ludźmi woli otoczenie rzeczy nieożywionych. Dziecko nie interesuje się otoczeniem, dlatego swoją uwagę koncentruje na przedmiotach. W związku z tym nie można go zmuszać do zabaw polegających na kooperowaniu z rówieśnikami.

Jaki jest cel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych to specjalistyczne i wielokierunkowe działanie skierowane na malucha, u którego zaobserwowano nieprawidłowości rozwojowe. Polega na opracowaniu programu terapeutycznego obejmującego nie tylko dziecko, ale i jego rodzinę. Dlatego też bardzo ważnym elementem jest dostosowanie działań do ich możliwości, indywidualnych potrzeb oraz warunków środowiskowych.

baner: kurs

Celem wczesnego wspomagania rozwoju jest stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka, a także przystosowanie go do życia społecznego. Ponadto w pracy z rodzicami działania pomocowe skupiają się na wyjaśnieniu, jak odnaleźć się rodzicom w nowej sytuacji i w jaki sposób wpierać malucha.

Kurs wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwalifikacje

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych oferowany na stronie naszego instytutu przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy mają przygotowanie pedagogiczne, ale nie posiadają kwalifikacji specjalistycznych.

Program zawiera tematy dotyczące m.in.: pedagogiki i psychologii, rozwoju psychoruchowego dziecka, regulacji prawnych, diagnozowania oraz pracy z osobą ze spektrum autyzmu, a także współpracy z jej rodziną.

W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kwalifikacje, które otrzymuje kursant, są zgodne z wytycznymi MEN. Dzięki temu uczestnik szkolenia zdobywa pełną wiedzę umożliwiającą pracę z dzieckiem autystycznym.