Asystent nauczyciela przedszkola a brak wykształcenia pedagogicznego

4578
pomoc przedszkolna

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Czas edukacji przedszkolnej stanowi bardzo ważny etap w rozwoju dziecka, ponieważ jest to czas kiedy następuje stopniowe wdrażanie go w życie społeczne. Wtedy to uczy się funkcjonować poza rodziną, a także budować przynależność w nowej grupie rówieśniczej. Dodatkowo w przedszkolu dzieci przygotowują się do dalszej edukacji, mimo że pozostaje to czas beztroskiej zabawy. Wskazując na to, jak ważny jest to okres dla malucha, nie ma wątpliwości, że powinien on być otoczony odpowiednią opieką. W związku z tym bardzo ważny jest poziom umiejętności kadry przedszkolnej. W dalszej części artykułu odpowiemy na pytania, czy praca w przedszkolu bez wykształcenia pedagogicznego jest możliwa, a także jakie wymagania musi spełniać pomoc przedszkolna.

Asystent nauczyciela przedszkola – praca dla każdego?

W przypadku asystenta nauczyciela przedszkola praca nie może być wykonywana przez każdego. Osoba na tym stanowisku musi spełniać pewne wymogi dotyczące swoich kompetencji, a także niekaralności. Oznacza to, że pomocą przedszkolną nie może zostać osoba uznana przez sąd za winną popełnienia przestępstwa. Ponadto asystentka nauczyciela przedszkola pracy nie może wykonywać, jeżeli jest osobą ubezwłasnowolnioną lub toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne.

Zapisz się na “Kurs Kwalifikacyjny asystenta nauczyciela przedszkola”, by zwiększyć swoje szanse na pracę jako pomoc przedszkolna

Praca w przedszkolu bez wykształcenia pedagogicznego

Asystent nauczyciela przedszkola zajmuje się pomaganiem pracownikom tej instytucji w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Dotyczy to zarówno wykonywania czynności pielęgnacyjno-higienicznych, jak i realizowania procesu wychowawczo-dydaktycznego. W związku z tym pomoc przedszkolna powinna mieć wiedzę w kwestiach opieki nad dzieckiem, jednak możliwe jest rozpoczęcie przez nią pracy w przedszkolu bez wykształcenia pedagogicznego. Jest ono niezbędne, by zatrudnić się jako nauczyciel, ale jedynie mile widziane w przypadku asystenta nauczyciela przedszkola.

baner: Kurs Kwalifikacyjny asystenta nauczyciela przedszkola

Jednak praca w przedszkolu charakteryzuje się wysoką odpowiedzialnością, dlatego warto wziąć udział w szkoleniu, które odpowiednio przygotuje do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków. Szczególnie że asystent nauczyciela powinien przy tym przestrzegać przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej. Dlatego też warto zdecydować się na oferowany przez nas “Kurs Kwalifikacyjny asystenta nauczyciela przedszkola”.

Co daje kurs asystenta nauczyciela przedszkola?

Asystent nauczyciela przedszkola pracaKursy asystenta nauczyciela przedszkola tworzone są w celu wyposażenia uczestników w wiedzę potrzebną do podjęcia pracy w przedszkolu. Powinny one kompleksowo przygotowywać kursantów do wykonywania różnorodnych obowiązków zawodowych jako pomoc przedszkolna. Dlatego też nasz “Kurs Kwalifikacyjny asystenta nauczyciela przedszkola” został opracowany tak, by kursant nabył wszechstronne umiejętności

W związku z tym podczas szkolenia poruszane są tematy dotyczące pedagogiki, psychologii, a także socjologii. Poza tym kursant przygotowuje się do edukacji z różnorodnego zakresu, komunikacji z dzieckiem oraz metodyki organizacji czasu wolnego. Dodatkowo omawiane są kwestie związane z prawami dziecka, udzielaniem mu pierwszej pomocy oraz zasadami BHP w przedszkolu. Rejestracji na szkolenie można dokonać pod poniższym odnośnikiem: https://epedagog.edu.pl/kursy/119

Warto dodać, że absolwent “Kursu Kwalifikacyjnego asystenta nauczyciela przedszkola” otrzymuje dokument potwierdzający ukończenie szkolenia potwierdzający zdobycie kwalifikacji zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.