Zaburzenia SI a choroby towarzyszące

628
zaburzenie integracji sensorycznej

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Zapoznanie się z symptomami zaburzeń integracji sensorycznej, a także ich chorobami towarzyszącymi, pozwalają odpowiednio wcześnie dostrzec ich objawy u dzieci. Oczywiście w celu diagnozy integracji sensorycznej należy udać się do terapeuty specjalizującego się tego typu przypadkami. Więcej na ten temat omówimy w dalszej części artykułu, a dodatkowo odpowiemy na pytanie, czy zaburzenia integracji sensorycznej to autyzm.

Czy zaburzenia integracji sensorycznej to autyzm?

zaburzenia SIZaburzenia integracji sensorycznej (zaburzenia SI) polegają na występowaniu nieprawidłowości w rejestracji, przetwarzaniu bodźców znajdujących się w różnych systemach sensorycznych, a także w połączeniu informacji z innymi układami. Ponadto odnosi się do nieprawidłowości modulacji, czyli procesu hamowania lub wzmacniania aktywności neuronalnej, która ma na celu utrzymywanie jej w harmonii z systemem nerwowym. To zaburzenie ukazuje się w dwóch postaciach: podwrażliwości i nadwrażliwości sensorycznej. 

Z kolei autyzm, obecnie klasyfikowany jako zaburzenia ze spektrum autyzmu, należy do zaburzeń neurorozwojowych, które polega na występowaniu deficytów w nawiązywaniu i podtrzymywaniu interakcji społecznych i komunikacji społecznej. Ponadto objawia się skłonnością do ograniczonych, powtarzalnych wzorców zachowań, które są wyraźnie nietypowe lub nadmierne dla danej osoby.

Zatem, czy zaburzenia integracji sensorycznej to autyzm? Odpowiedź brzmi: nie! Są to dwa osobne zaburzenia, z tym że może być tak, że osoba ze spektrum autyzmu doświadcza również zaburzenia SI.

Zapisz się na “Kurs Kwalifikacyjny z zakresu integracji sensorycznej”, by zacząć pracę jako specjalista w gabinecie integracji sensorycznej

Diagnoza integracji sensorycznej

Diagnoza integracji sensorycznej wymaga podejścia do kwestii zdrowia w sposób holistyczny. Należy uwzględnić fakt, że w przypadku pacjentów, u których zostaną wykryte zaburzenia, mogą współwystępować inne problemy zdrowotne, m.in.:

  • mózgowe porażenie dziecięce (MPD),
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
  • zaburzenia psychiczne,
  • niepełnosprawność intelektualna.

W związku z tym specjaliści pracujący w gabinetach integracji sensorycznej muszą mieć wszechstronną wiedzę w zakresie diagnozowania i prowadzenia terapii osób z różnego rodzaju zaburzeniami. Kwestie związane z rozpoznawaniem symptomów zaburzeń SI omawialiśmy w artykule: Skąd się biorą zaburzenia integracji sensorycznej?

Zaburzenia integracji sensorycznej – ćwiczenia

W zaburzeniach integracji sensorycznej ćwiczenia przygotowane dla dziecka stanowią bardzo ważny element terapii i prowadzone są w celu ułatwienia mu możliwie prawidłowego funkcjonowania. Dlatego też terapeuci nawiązują ścisłą współpracę z rodzicami oraz szkołą, aby wprowadzać efektywne działania wspierające ucznia na terenie szkoły, a przez rodziców w domu. 

baner: Kurs Kwalifikacyjny z zakresu integracji sensorycznej

Ćwiczenia w zaburzeniach SI można podzielić na dwie kategorie dotyczące:

  • motoryki małej (małe partie mięśniowe);
  • motoryki dużej (duże partie mięśniowe).

Często prowadzone są one jako zabawy ruchowe ogólnorozwojowe, wspomagane muzyką i ćwiczeniami sensorycznymi. Dopasowanie ich formy do indywidualnych potrzeb dziecka ma duże znaczenie, ponieważ uczeń odczuwający sukces podczas zajęć podnosi swoją samoocenę i chętnie uczestniczy w ćwiczeniach.

Kurs SI – po co się go wykonuje?

Kurs SI to doskonały sposób na to, by zdobyć wiedzę niezbędną do prowadzenia terapii i diagnozy integracji sensorycznej u dzieci. Decydując się na oferowany przez nasKurs Kwalifikacyjny z zakresu integracji sensorycznej”, dodatkowo absolwent otrzyma dokument potwierdzający ukończenie szkolenia potwierdzający zdobycie kwalifikacji zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas tego szkolenia kursant zostanie przygotowany do tego, by podjąć pracę jako terapeuta SI w systemie oświaty, a także w gabinetach integracji sensorycznej.