Współpraca między nauczycielem a jego asystentem

300
okładka: kurs pedagogiczny do pracy w przedszkolu

Zaktualizowano dnia 16 listopada 2022

Dziecko przebywające w przedszkolu powinno mieć zapewnioną opiekę, która wspiera jego prawidłowy rozwój. Dlatego też bardzo ważne jest wykształcenie i kwalifikacje nauczyciela przedszkola oraz jego asystenta. Każde z tych stanowisk jest odpowiedzialne oraz tak samo ważne, ponieważ zadania zawodowe kadry uzupełniają się wzajemnie. 

Nauczyciel a asystent pracujący w przedszkolu

kurs pedagogiczny do pracy w przedszkoluRolą asystenta nauczyciela przedszkola jest pomaganie mu w realizacji zadań: opiekuńczych wychowawczych oraz dydaktycznych. Jest to wysoce ważne w przypadku licznych grup, które według rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, mogą liczyć do 25 osób. Od opiekunów wymaga się zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, dlatego bardzo cenna jest „dodatkowa para oczu” do obserwowania ich zabaw. Szczególnie że w tym wieku maluchy są żywiołowe i ciekawe świata. 

Co więcej, asystent czerpie od nauczyciela wiedzę podczas przyuczenia na danym stanowisku, a następnie zdobywa doświadczenia w trakcie pracy pod nadzorem specjalisty. Dzięki temu może stale rozwijać swoje kompetencje związane z pracą w przedszkolu. Z kolei nauczyciel dzięki asystentowi ma możliwość skupić się na realizacji założonych celów dydaktycznych, co wpływa pozytywnie na rozwój dzieci.

Asystent/pomoc w przedszkolu – wymagania w pracy

W pracy z dziećmi liczą się nie tylko kwalifikacje nauczyciela przedszkola. Asystent również powinien zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do opieki nad dzieckiem, przestrzegając przy tym przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej. Zatem – aby rozpocząć pracę z dziećmi do lat 6. – wymaga się wykształcenia pedagogicznego, a także tego, by asystent nie był osobą karaną i nie miał zakazu wykonywania zawodu. Warto dodać, że odpowiednie przygotowanie zawodowe można uzyskać np. za pomocą kursu pedagogicznego do pracy w przedszkolu przeznaczonego dla przyszłych asystentów. 

Jeśli chodzi o obowiązki pracownicze – od pomocy w przedszkolu wymaga się przede wszystkim wspierania dzieci w realizacji podstawowych czynności dnia codziennego, takich jak: posiłek, ubieranie się, mycie rączek itp. Ponadto asystent zajmuje się nadzorowaniem dzieci podczas odpoczynku, a także organizowaniem dla nich zabaw i ćwiczeń.

Asystent nauczyciela przedszkola – zarobki 

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana miesięcznej wypłaty asystenta naucyzciela przedszkola wynosi 3200 zł brutto. Według danych pensja w tym zawodzie oscyluje pomiędzy 3000 a 3870 zł brutto. Raport wskazuje, że wybrane placówki oferują osobom na tym stanowisku dodatki do wynagrodzenia w postaci: dofinansowania posiłków, ubezpieczenia na życie, szkoleń i kursów zawodowych.

Kurs Kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Asystent nauczyciela przedszkola zarobki swoje uzależnia od następujących czynników:

  • wykształcenia, 
  • stażu pracy, 
  • województwa,
  • możliwości i oczekiwań zatrudniającego.

Kurs pedagogiczny do pracy w przedszkolu dla asystenta nauczyciela

Na naszej stronie internetowej dostępny jest Kurs Kwalifikacyjny asystenta nauczyciela przedszkola, który umożliwia zdobycie wiedzy potrzebnej do podjęcia pracy zawodowej jako asystent nauczyciela przedszkola. Podczas szkolenia poruszane są tematy z zakresu pedagogiki, psychologii, a także socjologii. Poza tym kursant przygotowuje się do edukacji z różnorodnego zakresu, komunikacji z dzieckiem oraz metodyki organizacji czasu wolnego. Dodatkowo omawiane są kwestie związane z prawami dziecka, udzielaniem mu pierwszej pomocy oraz wytycznymi dotyczącymi zasad BHP w przedszkolu.

Absolwent kursu otrzymuje dokument potwierdzający ukończenie szkolenia potwierdzający zdobycie kwalifikacji zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warto dodać, że wszystkie kursy pedagogiczne do pracy w przedszkolu zostały opracowane przez specjalistów zajmujących się daną tematyką i zawierają wszelkie niezbędne informacje przygotowujące do wykonywania zawodu.