Ścieżka kariery asystenta nauczyciela przedszkola

792
asystent nauczyciela przedszkola

Zaktualizowano dnia 29 maja 2023

Praca jako pomoc przedszkolna może stanowić początek ścieżki kariery w placówkach oświatowych. Jedną z korzyści zatrudnienia się na tym stanowisku jest zdobywanie wiedzy w praktyce od osób, które w większym zakresie zajmują się edukacją i wychowaniem dzieci. Szerzej tej temat omówimy  w dalszej części artykułu, a dodatkowo wskażemy, jaki kurs asystent nauczyciela przedszkola warto wybrać.

Charakterystyka zawodu asystenta nauczyciela przedszkola

Asystent nauczyciela przedszkola to zawód określany także jako: pomoc w przedszkolu czy pomoc przedszkolna. Osoba na tym stanowisku sprawuje opiekę nad dziećmi podczas: odpoczynku, zabaw, spacerów i wycieczek. Ponadto wspiera nauczyciela podczas realizacji zajęć, a kiedy się skończą, dba o porządkowanie materiałów dydaktycznych i zabawek. Pomoc przedszkolna – jak sama nazwa wskazuje – pomaga dzieciom, np. w spożywaniu posiłków oraz wykonywaniu czynności higienicznych.

baner: Kurs Kwalifikacyjny asystenta nauczyciela przedszkola

Warto dodać, że asystent nauczyciela przedszkola został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Przypisano mu następujący kod zawodu: 531202.

Asystent nauczyciela przedszkola – wymagania wobec kandydata na to stanowisko

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym pod opieką asystenta nauczyciela przedszkola jest priorytetem każdej placówki oświatowej. Dlatego też kandydat na to stanowisko podczas rekrutacji musi wykazać, że:

  • nie jest osobą karaną, co potwierdza zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie.

Pomoc przedszkolna powinna potwierdzić zdobytą wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu, np. dokumentem wystawionym po “Kursie Kwalifikacyjnym asystenta nauczyciela przedszkola”, o którym więcej będziemy pisali w dalszej części artykułu. Natomiast ze szczegółami na jego temat można zapoznać się, wchodząc na stronę z opisem tego szkolenia. 

Zapisz się na “Kurs Kwalifikacyjny asystenta nauczyciela przedszkola” i zwiększ swoje szanse na rozpoczęcie kariery w oświacie

Praca jako asystent nauczyciela przedszkola jako początek ścieżki kariery

kurs asystent nauczyciela przedszkolaSpełnienie przez asystenta nauczyciela przedszkola wymagań weryfikuje dyrektor placówki. Mimo że jest to dopiero początek kariery zawodowej, osoby na tym stanowisku muszą wykazywać się odpowiednimi kompetencjami ze względu na odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa. 

Rozpoczęcie pracy w oświacie od poziomu asystenta nauczyciela przedszkola pozwala na stopniowe wdrażanie nowych zadań i zdobywanie doświadczenia zawodowego. Ponadto zaletą zatrudnienia się jako pomoc przedszkolna jest możliwość zapoznania się z obowiązkami nauczyciela oraz dyrektora. Następnie na tej podstawie zdecydować, czy jest to odpowiednia ścieżka kariery i czy warto podejmować dalsze wymagane kształcenie w tym kierunku.

Kurs asystent nauczyciela przedszkola online

Współczesne kursy asystenta nauczyciela przedszkola online są nowoczesną formą zdobywania umiejętności niezbędnych do pracy w wymarzonym zawodzie w szybszy i bardziej dostępny sposób. Forma nauki zdalnej umożliwia przyswojenie wiedzy w czasie zgodnym z własnymi możliwościami i dyspozycyjnością. 

Dostępny w naszej ofercieKurs Kwalifikacyjny asystenta nauczyciela przedszkola umożliwia zdobycie wiedzy potrzebnej do zatrudnienia się w pracy pomocy przedszkolnej. Podczas szkolenia poruszane są tematy z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, BHP i nie tylko. Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie oferty.

Warto dodać, że absolwent “Kursu Kwalifikacyjnego asystenta nauczyciela przedszkola” otrzymuje dokument potwierdzający ukończenie szkolenia potwierdzający zdobycie kwalifikacji zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.