Strona główna Blog Strona 21

Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli. Jak wybrać odpowiedni kurs kwalifikacyjny?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: Nauczyciel to osoba, która prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą. Niezależnie od grupy wiekowej uczniów, nauczyciel powinien posiadać przeszkolenie pedagogiczne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej,...

Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli. Jak wybrać odpowiedni kurs?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: Nauczyciel to osoba, która prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą. Niezależnie od grupy wiekowej uczniów, nauczyciel powinien posiadać przeszkolenie pedagogiczne. Takie przeszkolenie powinien mieć również...

Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla kadry zarządzającej oświatą. Jak wybrać odpowiedni kurs?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: Osoby zarządzające oświatą to najczęściej dyrektorzy szkół. Dyrektor szkoły kieruje placówką oświaty i realizuje zadania wynikające z właściwych ustaw i rozporządzeń, zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej...