Strona główna Blog Strona 17

Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla kadry zarządzającej oświatą. Jak wybrać odpowiedni kurs?

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: Osoby zarządzające oświatą to najczęściej dyrektorzy szkół. Dyrektor szkoły kieruje placówką oświaty i realizuje zadania wynikające z właściwych ustaw i rozporządzeń, zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej...

Najpopularniejsze wpisy