Co daje, ile trwa i ile kosztuje kurs pedagogiczny?

3663
kurs pedagogiczny

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Aby skutecznie nauczać, a także sprawować opiekę w instytucjach oświatowych, niezbędne jest przygotowanie pedagogiczne. Nie zawsze jednak jest możliwe zdobycie takich uprawnień podczas studiów; czasami chcemy również zdobyć nowe lub poszerzyć już posiadane kompetencje. Jak można je nabyć?

Kurs pedagogiczny – kwalifikacje

Oprócz studiów podyplomowych, bardzo dobrym rozwiązaniem jest podjęcie nauki na kwalifikacyjnym kursie pedagogicznym. Podczas jego trwania słuchacze zdobywają wiedzę i kompetencje niezbędne do podjęcia pracy jako nauczyciel; zdobyte umiejętności są również tożsame z wiedzą uzyskaną na studiach podyplomowych, i dotyczą takich zagadnień, jak:

  • pedagogika,
  • psychologia,
  • socjologia,
  • dydaktyka,
  • emisja głosu

Kurs nauczycielski jest idealnym rozwiązaniem dla tych osób, które chcą zajmować się nauczaniem, a nie ukończyły studiów pedagogicznych. Skierowany jest więc nie tylko do osób pracujących w oświacie, ale również do doradców zawodowych czy psychologów szkolnych. Doskonale przygotowuje uczestników do przekazywania wiedzy w sposób efektywny, dając słuchaczom niezbędne do tego narzędzia.

Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli

Ile trwa kurs pedagogiczny?

Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli to co najmniej 270 godzin zajęć teoretycznych oraz 150 godzin praktyki zawodowej. Podczas nauki słuchacze zdobywają umiejętność efektywnego nauczania poprzez zastosowanie odpowiednich metod i technik dydaktycznych. Ilość godzin oraz zakres materiału przekazywany podczas wykładów spełnia więc wymogi Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN), podobnie jak świadectwo ukończenia, potwierdzające zdobyte kwalifikacje. 

Jaki jest koszt takiego kursu?

Ceny pedagogicznych kursów kwalifikacyjnych zaczynają się już od kilkuset złotych – zależne to jest od różnych czynników, przede wszystkim – od rodzaju wybranej specjalizacji. Warto tutaj rozważyć nauczanie online – dzięki takiemu rozwiązaniu można zaoszczędzić na kosztach dojazdów, zdobywając wiedzę w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, nie tracąc na jakości nauczania. Nabyte kwalifikacje dają uprawnienia do pracy w szkole oraz nauczania w placówkach oświaty, wyposażając słuchaczy w pełen zakres umiejętności pedagogicznych, dydaktycznych i merytorycznych.