Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu resocjalizacji

Cena: 1799.00 PLN   Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 1799.00 PLN
     

Opis kursu

"Kurs Kwalifikacyjny z zakresu resocjalizacji"

Kurs trwa 350 godzin (200 godzin teorii + 150 godzin praktyk) i kończy się egzaminem oraz wydaniem dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem MEN. 

Kurs przeznaczony jest dla osób z wyższym wykształceniem, nauczycieli, wychowawców, opiekunów w placówkach oświatowych, ale również dla wszystkich osób chcących pracować z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji.

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji zgodnych z MEN oraz umiejętności oraz pełnej wiedzy pedagogicznej niezbędnej do prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji. Warunkiem przystąpienia do kursu jest wysłanie skanem kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych na maila: kontakt@epedagog.edu.pl.

Po wysłaniu ww. dokumentu można zapisać się na kurs. Konto zostanie aktywowane automatycznie po dokonaniu wpłaty. Kurs można ukończyć nawet w miesiąc Kursant może zostać zwolniony z obowiązku realizacji praktyk na podstawie skanu oświadczenia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt@epedagog.edu.pl.

Program kursu