Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii

Cena: 2299.00 PLN   Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 2299.00 PLN
     

Opis kursu

„Kurs Kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii”

Kurs trwa 380 godzin (230 godzin teorii + 150 godzin praktyk) i kończy się egzaminem oraz wydaniem dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

Kurs przeznaczony jest dla osób z wyższym wykształceniem, ale również dla wszystkich pedagogów szkolnych chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą posiadającymi problemy w funkcjonowaniu społecznym, z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, do prowadzenia zajęć edukacyjnych z rodzicami, do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie oraz innych osób, które w myśl odrębnych przepisów muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji zgodnych z MEN oraz umiejętności, oraz pełnej wiedzy pedagogicznej niezbędnej do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wysłanie skanem kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych na maila: kontakt@epedagog.edu.pl. Po wysłaniu ww. dokumentu można zapisać się na kurs. Konto zostanie aktywowane automatycznie po dokonaniu wpłaty.

Kurs można ukończyć nawet w miesiąc!

Kursant może zostać zwolniony z obowiązku realizacji praktyk na podstawie skanu oświadczenia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt@epedagog.edu.pl

Program kursu - pobierz