Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli 150 godzin

     [ cena: 1790.00 PLN ]

Opis kursu

Cele i zakres tematyczny kursu:

a) Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami związanymi z edukacją
b) Ukierunkowanie na konieczność wzbogacania wiedzy  i rozumienia zdarzeń dydaktycznych i wychowawczych oraz umiejętność ich interpretowania z pozycji uczniów
c) Przygotowanie słuchaczy  do posługiwania się wiedzą dotyczącą wpływu doświadczeń szkolnych na kształtowanie osobowości ucznia
d) Wyposażenie nauczyciela w umiejętności pozwalające na dostosowywanie treści i metod kształcenia do zmieniających się warunków gospodarczych
e) Kształtowanie umiejętności słuchaczy w zakresie planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole

Cele szczegółowe:
Po zaliczeniu kursu uczestnicy będą:
- sprawnie posługiwać się pojęciami związanymi z edukacją
- znali teorie oświatowe, a w szczególności teorie związane z kształceniem zawodowym
- znali krajowy system szkolny ze szczególnym uwzględnieniem systemu egzaminów zawodowych
- umieli planować zadania dydaktyczne i wychowawcze

Metodyka nauczania:
Na kursie słuchacze poznają funkcję nauczyciela w procesie kształcenia oraz uzyskają wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji nauczyciela w tym:
- opracowanie własnych planów dydaktyczno-wychowawczych
- planowanie realizacji zadań produkcyjnych i usługowych zgodnie z założeniami programowymi określonych specjalności zawodowych
- organizowanie zajęć z uczniami
- prowadzenie zajęć zgodnie z obowiązującymi zasadami nauczania

Program kursu:
Zakres programowy "Kursu Kwalifikacyjnego Pedagogicznego dla Nauczyciela (150 godzin)" obejmuje wiedzę przygotowującą nauczyciela do samodzielnego tworzenia metodyki w różnych specjalnościach. Nauczyciel zostanie przygotowany na samodzielne dokonywanie niezbędnych i zasadnych zmian związanych z postępem technicznym i dyktowanych zmianami w gospodarce krajowej i światowej.

Czas trwania kursu i sposób organizacji:
- kurs obejmuje 150 godzin zajęć z podstaw wiedzy o nauczaniu i wychowaniu, metodyki nauczania oraz wzajemnego hospitowania prowadzonych przez słuchaczy kursu zajęć. 
- kurs składa się z dwóch części: teoretycznej (60 godzin - zajęcia w formie e-learningu) oraz metodykę nauczania (90 godzin praktycznych). Miejsce odbywania praktyk wskazuje kursant.

Program kursu - pobierz

Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.
zamknij