Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki z arteterapią

Cena: 1699.00 PLN   Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 1699.00 PLN
     

Opis kursu

"Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki z arteterapią (280 godzin)".
 
Nauka trwa 280 godzin (zgodnie z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej) i kończy się egzaminem. Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji zgodnych z MEN oraz umiejętności i wiedzy specjalistycznej niezbędnej do pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo oraz prowadzenia terapii przez sztukę.
 
Kurs przeznaczony jest dla:
 
- nauczycieli i wychowawców zatrudnionych (bądź planujących podjąć zatrudnienie) m.in. w: placówkach szkolnictwa specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego, ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówkach pomocy społecznej, którzy planują pogłębić wiedzę w zakresie oligofrenopedagogiki i arteterapii,
- pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych;
- innych osób zainteresowanych rozwinięciem swoich kompetencji w obszarze pracy z osobami niepełnosprawnością intelektualną oraz w zakresie procesów terapeutycznych z wykorzystaniem sztuki. 
 
Zadaniem kursu jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i specjalistyczne kompetencje z zakresu:
 
- pedagogiki specjalnej;
- oligofrenopedagogiki;
- technik arteterapii,
- podstaw psychologicznych rewalidacji;
- metodyki nauczania i wychowania niepełnosprawnych w stopniu lekkim i głębokim;
- metodyki wychowania w internacie;
- rewalidacji indywidualnej.
 
Warunkiem przystąpienia do kursu jest wysłanie skanem kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych na maila: kontakt@epedagog.edu.pl. Po wysłaniu ww. dokumentu można zapisać się na kurs. Konto zostanie aktywowane automatycznie po dokonaniu wpłaty.
 
W przypadku braku posiadania wykształcenia wyższego, Centrum Doskonalenia Zawodowego umożliwia warunkowe przystąpienie do kursu. Prosimy o skierowanie prośby za pośrednictwem adresu mailowego instytucji: kontakt@epedagog.edu.pl
 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt@epedagog.edu.pl
 
Kurs można ukończyć nawet w miesiąc!
 
Program kursu - pobierz