Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki

Cena: 1299.00 PLN   Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 1299.00 PLN
     

Opis kursu

"Kurs Kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki (270 godzin)".

Nauka trwa 270 godzin (zgodnie z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej) i kończy się egzaminem. Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji zgodnych z MEN oraz umiejętności i wiedzy specjalistycznej niezbędnej do pracy z osobami z wadą słuchu.

 

Kurs przeznaczony jest dla:

- nauczycieli i wychowawców zatrudnionych (bądź chcących podjąć zatrudnienie) w placówkach szkolnictwa specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu;

- pedagogów, psychologów szkolnych oraz logopedów.

 

Zadaniem kursu jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i kompetencje z zakresu:

- pedagogiki specjalnej;

- surdopedagogiki;

- audiologii pedagogicznej oraz urządzeń technicznych w rehabilitacji słuchu i mowy;

- surdologopedii;

- rewalidacji indywidualnej;

- psychologii głuchych;

- manualnych sposobów usprawniania języka;

- metodyki nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu.

 

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wysłanie skanem kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych na maila: kontakt@epedagog.edu.pl. Po wysłaniu ww. dokumentu można zapisać się na kurs. Konto zostanie aktywowane automatycznie po dokonaniu wpłaty.

 

W przypadku braku posiadania wykształcenia wyższego, Centrum Doskonalenia Zawodowego umożliwia warunkowe przystąpienie do kursu. Prosimy o skierowanie prośby za pośrednictwem adresu mailowego instytucji: kontakt@epedagog.edu.pl

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt@epedagog.edu.pl

 

Kurs można ukończyć nawet w miesiąc!

Program kursu - pobierz