Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki

Cena: 1199.00 PLN   Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 1199.00 PLN
     

Opis kursu

"Kurs Kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki (270 godzin)".

Nauka trwa 270 godzin (zgodnie z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej) i kończy się egzaminem. Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji zgodnych z MEN oraz wiedzy i umiejętności specjalistycznych niezbędnych do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z defektami wzroku.

 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych (bądź chcących podjąć zatrudnienie) w placówkach szkolnictwa specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego, którzy mają przygotowanie pedagogiczne, ale nie posiadają kwalifikacji specjalistycznych do pracy z dziećmi z defektem wzroku.


Zadaniem kursu jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i kompetencje z zakresu:

- pedagogiki specjalnej;

- tyflopedagogiki;

- psychologicznych podstaw rewalidacji dzieci niewidomych i słabo widzących;

- anatomii, fizjologii, patologii narządu wzroku;

- orientacji w przestrzeni;

- rehabilitacji widzenia;

- metodyki nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabo widzących;

- rewalidacji dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym;

- brajlowskich metod porozumiewania się.

 

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wysłanie skanem kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych na maila: kontakt@epedagog.edu.pl. Po wysłaniu ww. dokumentu można zapisać się na kurs. Konto zostanie aktywowane automatycznie po dokonaniu wpłaty.

 

W przypadku braku posiadania wykształcenia wyższego, Centrum Doskonalenia Zawodowego umożliwia warunkowe przystąpienie do kursu. Prosimy o skierowanie prośby za pośrednictwem adresu mailowego instytucji: kontakt@epedagog.edu.pl

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt@epedagog.edu.pl

 

Kurs można ukończyć nawet w miesiąc!

Program kursu - pobierz