Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej

Cena: 1299.00 PLN   Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 1299.00 PLN
     

Opis kursu

"Kurs Kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej (270 godzin)".

Nauka trwa 270 godzin (zgodnie z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej) i kończy się egzaminem. Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji zgodnych z MEN oraz umiejętności i wiedzy specjalistycznej niezbędnej do pracy z osobami przewlekle chorymi lub/i dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu.

 
Kurs przeznaczony jest dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.


Zadaniem kursu jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i kompetencje z zakresu:

- pedagogiki specjalnej, pedagogiki leczniczej (terapeutycznej);

- charakterystyki wybranych schorzeń dzieci i młodzieży;

- psychologii klinicznej i psychopatologii;

- rewalidacji dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcjami narządów ruchu;

- metodyki nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym;

- terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się.

 

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wysłanie skanem kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych na maila: kontakt@epedagog.edu.pl. Po wysłaniu ww. dokumentu można zapisać się na kurs. Konto zostanie aktywowane automatycznie po dokonaniu wpłaty.

 

W przypadku braku posiadania wykształcenia wyższego, Centrum Doskonalenia Zawodowego umożliwia warunkowe przystąpienie do kursu. Prosimy o skierowanie prośby za pośrednictwem adresu mailowego instytucji: kontakt@epedagog.edu.pl

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt@epedagog.edu.pl

 

Kurs można ukończyć nawet w miesiąc!

Program kursu - pobierz