Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Kurs Kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Cena: 1399.00 PLN   Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 1399.00 PLN
     

Opis kursu

"Kurs Kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (270 godzin)".

Nauka trwa 270 godzin (zgodnie z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej) i kończy się egzaminem oraz wydaniem dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.
Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji zgodnych z MEN oraz umiejętności i pełnej wiedzy pedagogicznej niezbędnej do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych, internatach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Kurs przeznaczony jest dla:
- nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, domy wczasów dziecięcych, internaty, bursy, ośrodki szkolno- wychowawcze), świetlicach szkolnych i półinternatach, lub
- pedagogów szkolnych, lub
- innych osób, posiadających kwalifikacje nauczycielskie, ale nieposiadających kwalifikacji specjalistycznych do pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wysłanie skanem kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych na maila: kontakt@epedagog.edu.pl. Po wysłaniu ww. dokumentu można zapisać się na kurs. Konto zostanie aktywowane automatycznie po dokonaniu wpłaty.

W przypadku braku posiadania wykształcenia wyższego, Centrum Doskonalenia Zawodowego umożliwia warunkowe przystąpienie do kursu. Prosimy o skierowanie prośby za pośrednictwem adresu mailowego instytucji: kontakt@epedagog.edu.pl

Kurs można ukończyć nawet w miesiąc!

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt@epedagog.edu.pl

Program kursu - pobierz