Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych

Cena: 2299.00 PLN   Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 2299.00 PLN
     

Opis kursu

"Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych (270 godzin teorii + 150 godzin praktyki)".

Nauka trwa 270 godzin + 150 godzin praktyk zawodowych i kończy się egzaminem oraz wydaniem dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji zgodnych z MEN oraz umiejętności i pełnej wiedzy pedagogicznej (z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej) niezbędnej do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Kurs przeznaczony jest dla:
- absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, lub
- osób zatrudnionych w placówkach systemu oświaty, lub
- innych osób, które w myśl odrębnych przepisów muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wysłanie skanem kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych na maila: kontakt@epedagog.edu.pl. Po wysłaniu ww. dokumentu można zapisać się na kurs. Konto zostanie aktywowane automatycznie po dokonaniu wpłaty.

W przypadku braku posiadania wykształcenia wyższego, Centrum Doskonalenia Zawodowego umożliwia warunkowe przystąpienie do kursu. Prosimy o skierowanie prośby za pośrednictwem adresu mailowego instytucji: kontakt@epedagog.edu.pl

Kurs można ukończyć nawet w miesiąc!

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt@epedagog.edu.pl

Program kursu - pobierz