Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Poznaj naszą kadrę

Szkolenia dostępne poprzez stronę epedagog.edu.pl tworzone są przez starannie dobraną kadrę dydaktyczno-naukową. Oferuje ona wiedzę, popartą bogatym zapleczem naukowym. Poprzez wieloletnie prace badawcze, przyczynili się oni do rozwoju wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i zarządzania. Dzięki temu kursanci mogą być pewni, że otrzymują kompleksowe i zweryfikowane naukowo informacje, tak ważne w zawodzie pedagoga.

portret
symbol
X

Trener, organizator wydarzeń sportowych i działacz społeczny. Dyplomowany menadżer sportu, członek Polskiego Związku Triathlonu oraz prezes Centrum Sportowego „Głogowski Triathlon”. Uhonorowany brązowym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe. Uzyskał tytuł „Mistrz sportu, mistrz życia”. 

Uczestnik akcji charytatywnych, takich jak zbieranie żywności na „Marszobiegu ludzi dobrej woli”. Propagator zdrowej aktywności i resocjalizacji m.in. poprzez organizację biegu ,,Złotej Setki’’ w Rawiczu. Wspiera aktywność ruchową osób starszych, po przeszczepach, a także więźniów.

Jerzy Górski
Mistrz świata zawodów Double Ironman
portret
X

Piastuje stopień profesora doktora habilitowanego. Z wykształcenia jest polonistą i socjologiem. Obecnie pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej: od asystenta stażysty do profesora. Szczególnie interesuje się historią duchowości XIX-XXI w. Na przestrzeni lat stworzył i zredagował kilkanaście książek oraz ponad setkę innych publikacji naukowych. Jako prelegent odwiedził Anglię, Izrael, Francję, Rosję i Litwę.

prof. dr hab. Andrzej Fabianowski
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski z tytułem profesora nauk społecznych oraz habilitacją z socjologii. Biegła w dziedzinie socjologii oraz pedagogiki. Należy do wielu polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Jest doświadczonym wykładowcą akademickim i autorką szeregu publikacji naukowych. Wielokrotnie dzieliła się swoją wiedzą z uczestnikami licznych konferencji, jest także zdobywczynią wielu ogólnopolskich nagród.

prof. dr hab. Elżbieta Czykwin
portret
X

Ukończył Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada tytuł doktora habilitowanego. Przez wiele lat był adiunktem w Katedrze Filozofii. Obecnie pracuje w Instytucie Pedagogiki. Doświadczony wykładowca akademicki z bogatym dorobkiem naukowym w postaci wykładów, książek oraz artykułów. Jego zainteresowania związane są głównie z życiem duchowym człowieka, m.in. z filozofią i religią.

dr hab. Ryszard Kozłowski
portret
X

Profesor AWFiS w Gdańsku, równocześnie także doktor habilitowany nauk społecznych oraz doktor pedagogiki. Absolwent licznych uczelni wyższych. Biegły w zakresie teologii i historii, a także szeroko pojętej pedagogiki. Autor licznych publikacji i organizator międzynarodowych sympozjów. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe, zdobywca m.in. Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

dr hab. Marcin Białas
portret
X

Studiowała na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, gdzie zdobyła tytuł doktora z pedagogiki. Ponadto posiada tytuł magistra biologii oraz ukończyła liczne studia podyplomowe, m.in. z przygotowania do życia w rodzinie. Pedagog z wieloletnim doświadczeniem, kompetentny wykładowca akademicki oraz twórca licznych materiałów dydaktycznych i naukowych. Inicjatorka i organizatorka wielu seminariów oraz sesji edukacyjnych.

dr Ewa Muzioł
portret
X

Tytuł doktora zdobyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w tematach związanych z bibliologią, językoznawstwem i literaturoznawstwem. Ukończyła również Wyższą Szkołę Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, gdzie zdobywała wiedzę na temat marketingu i zarządzania. Obecnie skupia się na swojej twórczości – jest autorką licznych publikacji, baśni terapeutycznych i innych książek dla dzieci. Wielokrotnie prowadziła szkolenia i wykłady, które zapewniły jej bogate doświadczenie pedagogiczne.

dr Agnieszka Urbańska
portret
X

Pedagog, coach, badaczka i trenerka o bogatym doświadczeniu zawodowym. Ukończyła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, posiada tytuł doktora nauk humanistycznych. Działa we współpracy ze sporą ilością firm, szkół, jak również organizacji pozarządowych. Od 2011 roku przeprowadziła wiele szkoleń, warsztatów oraz zajęć na uczelniach podyplomowych. Może pochwalić się sporą ilością listów referencyjnych oraz opinii klientów, które potwierdzają wysoką jakość jej zajęć.

dr Monika Grochalska
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, co pozwoliło jej uzyskać tytuł doktora nauk psychologicznych. Czynnie pracuje jako psycholog, jak również rozwija karierę akademicką. Specjalizuje się w psychologii dzieci i młodzieży.Stale rozwija swoje kompetencje, o czym świadczą liczne szkolenia, które dotyczą między innymi zaburzeń depresyjnych i CHAD, psychoterapii OCD, zaburzeń odżywiania czy preautyzmu. Jako psycholog skupia się na profesjonalnej diagnozie i zindywidualizowanej terapii.

dr Agnieszka Siedler
portret
X

Doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki. Absolwentka licznych uczelni: Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Białostockiej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych MENiS. Aktywna terapeutka i socjoterapeutka. Autorytet w zakresie terapii pedagogicznej oraz specjalistka w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Laureatka konkursu TOP HR Manager 2015. Jako metodyk nauczania zdalnego posiada certyfikat Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.

dr Anna Grygoruk
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk społecznych. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii. Wykładowca akademicki i szkoleniowiec. Terapeutka grupowa, indywidualna oraz psycholog szkolny. Laureatka wielu renomowanych konkursów. Specjalistka w obrębie pedagogiki i psychologii. Twórczyni licznych treści naukowych, a także aktywna prelegentka międzynarodowych i krajowych konferencji.

dr Maja Łoś
portret
X

Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu zwieńczyła otrzymaniem tytułu doktora nauk ekonomicznych. Doświadczona koordynatorka projektów biznesowych, jak również kompetentna dydaktyk i wykładowca akademicki. Uczestniczka licznych konferencji naukowych, opiekun merytoryczny i redaktor materiałów edukacyjnych, a także autorka cenionych publikacji naukowych. Z dużym entuzjazmem angażuje się w liczne projekty – zarówno naukowe, jak i biznesowe.

dr Joanna Kubicka
portret
X

Doktor pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Uznana specjalistka w dziedzinie pedagogiki i dydaktyki. Doświadczona edukatorka, która wykłada na wielu uczelniach wyższych. Zaangażowana w realizację projektów ASOS, które promują aktywność wśród seniorów.

dr Magdalena Malik
portret
X

Posiada bogate wykształcenie. Ukończyła Uniwersytet Opolski, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Autorytet w dziedzinie wychowania przedszkolnego. Dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem i specjalistka w zakresie etyki zawodu nauczycielskiego. Prowadzi zajęcia, które przygotowują przyszłych nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

dr Dorota Kowalska
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z tytułem doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii ze specjalizacją ze stosowanej psychologii społecznej i neuropsychologii. Dydaktyk-praktyk, aktywny zawodowo psycholog, trener i doświadczony wykładowca akademicki. Twórczyni wybitnej literatury naukowej: publikacji, artykułów, wykładów, szkoleń oraz kursów. Autorytet i szkoleniowiec w zakresie m.in. negocjacji, psychologii, relacji interpersonalnych i pracy z klientem.

dr Dorota Ackermann-Szulgit
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Warszawski z tytułem doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Ekspertka MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli oraz wykwalifikowana nauczycielka. Wieloletnia wykładowczyni akademicka, absolwentka licznych kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących nowych technologii w edukacji. Twórczyni treści naukowych w czasopismach społecznych, psychologiczno-pedagogicznych i opracowaniach książkowych. Współpracowała z jednostkami edukacyjnymi w roli dydaktyka.

dr Zofia Chełstowska
portret
X

Ukończyła Uniwersytet SWPS w Warszawie z tytułem doktora nauk psychologicznych. Stale rozwija kompetencje poprzez realizację projektów badawczych i liczne szkolenia, ale również poprzez członkostwo w szanowanych międzynarodowych organizacjach, jak np. Association for Applied Sport Psychology (AASP). W zaawansowanym stopniu angażuje się w działalność sportową i łączy to z pracą psychologa, skupiając się na zagadnieniach takich jak osiągnięcia, efektywne treningi i psychologia sportu.

dr Zuzanna Gazdowska
portret
X

Ukończyła Akademię Ignatianum w Krakowie z tytułem doktora nauk pedagogicznych oraz studia podyplomowe w dyscyplinie oligofrenopedagogiki. Wykładowczyni akademicka, mediatorka sądowa z wieloletnim doświadczeniem. Wykwalifikowany pedagog specjalny oraz ekspert w zakresie oligofrenopedagogiki. Autorka licznych treści naukowych także w językach obcych. Autorytet w dziedzinie komunikacji interpersonalnej. Czynnie uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych jako prelegent.

dr Agnieszka Gorgól
portret
X

Ukończyła m.in. Akademię i Politechnikę Świętokrzyską oraz WSAP w Kielcach. Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych ze specjalizacją z pedagogiki oraz tytuł magistra filologii rosyjskiej. Autorytet w dziedzinie profilaktyki społecznej, terapii uzależnień i resocjalizacji. Doświadczona wykładowca akademicki, twórczyni literatury naukowej. Absolwentka licznych kursów w tematyce pedagogiki i profilaktyki uzależnień. Prelegentka i uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji.

dr Małgorzata Lachowska
portret
X

Ukończyła Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu z tytułem doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki oraz studia podyplomowe na kierunku m.in. public relations, komunikacja społeczna, zarządzanie w edukacji. Neurologopeda-praktyk z 5-letnim doświadczeniem, pedagog, coach i wykładowca akademicki. Zawodowo prowadzi szkolenia oraz własną praktykę coachingowo-terapeutyczną. Autorytet w dziedzinie psychologii pozytywnej. Uczestniczyła przez 4 lata w międzynarodowym projekcie na terenie Afryki.

dr Marzena Major
portret
X

Uzyskała tytuł doktora psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Autorka licznych publikacji i artykułów, a także promotorka i recenzentka prac naukowych. Popularyzatorka wiedzy psychologicznej w obszarze książek i blogosfery. Uczestniczka licznych kursów, konferencji naukowych i szkoleń zawodowych. Swoje doświadczenie zdobywa m.in. monitorując działania młodych psychologów i prowadząc warsztaty o charakterze indywidualnym i grupowym. Doświadczona psycholog i nauczyciel akademicki.

dr Anita Rawa-Kochanowska
portret
X

Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II z tytułem doktora nauk psychologicznych. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku psychologia transportu. Aktywny psycholog z bogatym doświadczeniem zawodowym. Posiada szeroką wiedzę w zakresie psychologii szkolnej i przedszkolnej oraz metod terapii. Wybitny dydaktyk, który swoją wiedzą dzieli się w trakcie warsztatów, szkoleń oraz konferencji naukowych.

dr Anna Wróbel
portret
X

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego z tytułem doktora nauk humanistycznych. Ukończyła socjologię i ekonomię, a także komunikację społeczną i dziennikarstwo. Wieloletni wykładowca akademicki, autorka wielu publikacji naukowych. Autorytet w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i ekonomii menadżerskiej oraz komunikacji społecznej.

dr Barbara Kilijańska
portret
X

Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Uniwersytet Wrocławski. Uzyskała tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej. Swoje doświadczenie zdobywa pracując w charakterze terapeuty zajęciowego, wykładowcy akademickiego, logopedy, psychologa, trenera oraz neurologopedy klinicznego. Specjalistka w zakresie psychoterapii, psychologii zdrowia, psychologii klinicznej i ogólnej. Jest autorką publikacji naukowych traktujących o aktywności fizycznej, zaburzeniach językowych i fizjoterapii.

dr Paulina Morga
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski z tytułem doktora nauk społecznych w dziedzinie socjologii edukacji. Za swoją działalność naukową otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ceniony dydaktyk i wykładowca, ekspert w dziedzinie mediów, a także organizatorka wielu konferencji. Autorytet w zakresie badań rynku, prowadzi nadzór nad badaniami jakości edukacji oraz procesu kształcenia.

dr Małgorzata Neska
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu i magistra filozofii. Absolwentka licznych kursów i szkoleń. Dydaktyk, szkoleniowiec, manager społeczny i doświadczony wykładowca akademicki. Ekspert w zakresie autoprezentacji, pracy grupowej oraz umiejętności miękkich. Uczestniczy w Polskim Towarzystwie Opieki Duchowej w Medycynie. Brała udział w wielu konferencjach naukowych w całej Polsce.

dr Joanna Żołnierz
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z tytułem magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka. Autorytet w dziedzinie psychodietetyki i dietetyki. Jest doświadczonym wykładowcą akademickim i praktykującą dietetyk - prowadzi własną praktykę związaną z doradztwem psychodietetycznym. Na przestrzeni lat współpracowała z wieloma instytucjami, w tym szpitalami, poradniami i przychodniami. Ukończyła liczne kursy i warsztaty, równocześnie jest autorką tematycznych szkoleń.


mgr inż. Zuzanna Cybulska
portret
X

Zdobył tytuł doktora nauk społecznych (dziedzina: socjologia) na Uniwersytecie Wrocławskim. Twórca publikacji i artykułów. Prelegent licznych konferencji w Polsce i za granicą, doświadczony wykładowca akademicki, niezależny ekspert i trener biznesu. Specjalizuje się w dziedzinie komunikacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz psychologii zarządzania. Doświadczenie zdobywał m.in. na Dolnym Śląsku, gdzie pracował jako manager i dyrektor w branży hotelowej.

dr Dariusz Socha
portret
X

Absolwent Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki społecznej. Zdobywca stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Przez Prezydenta RP odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Wykładowca akademicki z kilkunastoletnim doświadczeniem. Autor szeregu książek dotyczących rodzicielstwa, wychowania, a także licznych publikacji naukowych. Jego badania skupiają się na jakości życia rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

dr Przemysław Kaniok
portret
X

Stopień doktora nauk społecznych w dziedzinie nauk o komunikacji społecznej i mediach otrzymała na UMK w Toruniu. W celu zdobycia kwalifikacji nauczycielskich ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, jak również wiele szkoleń na temat wykorzystywania zasobów edukacyjnych czy zarządzania projektami europejskimi. W jej centrum zainteresowań znajduje się organizacja, zarządzanie i działalność bibliotek uczelnianych, co ściśle wiąże się z jej karierą zawodową.

dr Julita Niedźwiecka-Ambroziak
portret
X

Absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytetu SWPS oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym ukończył studia doktoranckie. Czynny psycholog specjalizujący się w terapii i pracy z pacjentem. Wiąże się to z wieloma trudnymi przypadkami dotyczącymi m.in. uzależnień, zaburzeń psychosomatycznych czy depresji. Równocześnie rozwija swoje umiejętności jako dyplomowany doradca, trener i coach.

mgr Michał Winnicki
portret
X

Tytuł doktora zdobyła na Uniwersytecie Jagiellońskim, z którym również współpracowała. Aktywnie udzielała się na konferencjach ogólnopolskich, opracowała mnogość publikacji naukowych. Dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowczyni akademicka, a także psychoterapeutka i wykwalifikowana pielęgniarka. Powiązana niegdyś ze Szpitalem Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie. Dysponuje wiedzą wspartą studiami podyplomowymi oraz kursami z zakresu psychoterapii uzależnień i psychoterapii.

dr Małgorzata Chrobak
portret
X

Kierowniczka Działu Informacji Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Ukończyła Uniwersytet Warszawski z tytułem doktora nauk humanistycznych. Za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymała stypendium w trakcie studiów magisterskich i doktoranckich. Współtworzyła wiele projektów i grantów, w których zajmowała się przede wszystkim pozyskiwaniem finansowania.

dr Anna Małczuk-Wakulińska
portret
X

Doświadczony szkoleniowiec dysponujący szeroką bazą wiedzy na temat technik negocjacyjnych oraz sprzedażowych, komunikacji alternatywnej, umiejętności miękkich, a także psychologii w biznesie. Wykwalifikowany specjalista od nowoczesnej wiedzy biznesowej w przywództwie, psychologii w biznesie, strategiach marketingowych oraz efektywnym wprowadzaniu zmian w przedsiębiorstwie. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Biznesu na angielskim Coventry University.

mgr Tomasz Gralak
portret
X

Stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa uzyskała na Uniwersytecie Opolskim. Kompetencje dydaktyczne rozwijała podczas prowadzenia zajęć na temat bibliotekoznawstwa, wiedzy o kulturze, współczesnej kultury popularnej, sztuk audiowizualnych i specjalizacji filmoznawczej. Karierę zawodową związała z Uniwersytetem jako bibliotekarz, a finalnie jako kustosz i kierownik Działu Udostępniania i Magazynowania Zbiorów.

dr Anna Błaszczyk
portret
X

Magister psychologii i certyfikowany coach ICC. Swoją wiedzę zdobywała m.in. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracuje jako terapeuta w systemie ambulatoryjnej psychiatrii społecznej, która ma na celu przezwyciężenie ograniczeń związanych z niepełnosprawnością czy chorobą. Biegle posługuje się metodami coachingowymi, trenerskimi, psychologicznymi i terapeutycznymi, co wiąże się z jej długoletnią praktyką.

mgr Dagmara Kucewicz
portret
X

Uzyskał tytuł magistra psychologii sportu i biznesu na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Doświadczony wykładowca akademicki i psycholog sportu z bogatym doświadczeniem w tworzeniu i prowadzeniu szkoleń, kursów i wykładów dla trenerów. Prowadził współpracę z Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej i Śląskim Związkiem Piłki Nożnej.


mgr Łukasz Rutkowski
portret
X

Posiada tytuł doktora Zakładu Socjologii. Absolwentka licznych uczelni: Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademii Jana Długosza w Częstochowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania. Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, jest także członkiem European Association of Security. Biegła w dziedzinie zarządzania, doradztwa zawodowego oraz pedagogiki porównawczej.

dr Sylwia Domagalska
portret
X

Ukończył studia na Uniwersytecie Rzeszowskim, zdobywając tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Posiada również stopień doktora teologii biblijnej uzyskany w Instytucie Katolickim w Paryżu. Do jego zainteresowań należy m.in. socjologia stosunków etnicznych, filozofia społeczna czy antropologia kulturowa. Od lat rozwija swoją karierę naukową poprzez wykłady na wielu uczelniach zarówno w Polsce, jak i we Francji.

dr Adam Kulczycki
portret
X

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Ekspertka w dziedzinie psychologii klinicznej i psychologii zdrowia.

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz licznych kursów i specjalistycznych szkoleń w zakresie psychologii.

Współpracuje z Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego. Adiunkt badawczo-dydaktyczny na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie projektowania badania naukowego, a także analiz statystycznych. Koordynuje działania kół naukowych i organizacji pozarządowych.


dr Michalina Sołtys
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie uzyskała tytuł magistra psychologii. Absolwentka studiów podyplomowych (psychologia transportu i akademia trenera biznesu). Doświadczony wykładowca akademicki, aktywna psycholog i autorka wielu publikacji. Uczestniczka szkoleń, konferencji naukowych i kursów. Ekspert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętności miękkich i poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Certyfikowany coach kryzysowy, terapeutka i doradca zawodowy.

mgr Izabela Borejko
portret
X

Posiada tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o ekonomii i zarządzaniu, jak również tytuł profesora Wyższej Szkoły Handlowej. Absolwent uniwersytetów w Portugalii i Melbourne. Ma bogate doświadczenie dydaktyczne, redakcyjne, naukowe oraz zawodowe. Specjalista Komisji Europejskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pracował również jako doradca w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Członek licznych stowarzyszeń polskich oraz zagranicznych.

dr hab. Lech Keller-Krawczyk
portret
X

Jako magister psychologii specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących psychoprofilaktyki i zachowań społecznych. Oprócz pracy czynnego zawodowo psychologa skupia się również na karierze nauczyciela akademickiego. Wśród jej wykładów można znaleźć tematy związane z neuropsychologią kliniczną czy diagnostyką psychopedagogiczną. Wiedzę czerpie także z licznych kursów i szkoleń, np. na temat depresji i reakcji depresyjnych oraz zachowań autodestrukcyjnych okresu dorastania.

mgr Joanna Stelliga-Bąk
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski z tytułem doktora nauk psychologicznych. Absolwentka studiów podyplomowych (m.in. uprawniających do prowadzenia mediacji i diagnozowania osób, starających się o wykonywanie zawodów trudnych oraz niebezpiecznych). Dydaktyk-praktyk i wieloletni wykładowca akademicki. Specjalistka w zakresie diagnozy potrzeb zawodowych, psychologii i terapii. Współpracowała z wieloma jednostkami jako psycholog i biegły, m.in. na komendzie policji oraz w sądzie.

mgr Dominika Wilend-Lenczowska
portret
X

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze na kierunku pedagogika w wychowaniu przedszkolnym oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania szkołą. Certyfikowana trener i coach, zawodowo czynnie związana z nadzorem pedagogicznym. Doświadczony szkoleniowiec i kompetentny wykładowca. Posiada kwalifikacje w dyscyplinie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz oligofrenopedagogiki. Współprowadziła projekty m.in. z Politechniką i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

mgr Wiesława Zwierzchowska
portret
X

Ukończył Uniwersytet Wrocławski, gdzie uzyskał tytuł magistra informacji naukowej i bibliotekoznawstwa ze specjalnością edytorską. Współorganizator konferencji „Przełamując granice książki”. Współtworzył przedmioty i specjalizacje akademickie m.in z zakresu digitalizacji i publikacji zbiorów, ich archiwizacji i zabezpieczania. Doświadczony szkoleniowiec oraz twórca treści (publikacje, artykuły) w czasopismach naukowych.

mgr Jan Kaczorowski
portret
X

Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. Dyplomowany psycholog dziecięcy, wykwalifikowany terapeuta integracji sensorycznej oraz diagnosta-praktyk. Czynny organizator i ekspert w zakresie szkoleń i warsztatów dla studentów, nauczycieli i rodziców, dotyczących codzienności dzieci z zespołem Aspergera oraz nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Interesuje się animacją poklatkową, bajkoterapią, a także terapią integracji sensorycznej.

mgr Anna Strachota
portret
X

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski. Obecnie w toku studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Wybitna specjalistka w zakresie zarządzania, przetwarzania i obiegu informacji, a także wiedzy w społeczeństwie. Jej nadrzędnym celem edukacyjnym jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania informacją oraz wiedzą. Aktywna uczestniczka licznych, ogólnopolskich konferencji naukowych. Organizatorka XIII Międzynarodowej konferencji ISKO 2014.

mgr Aleksandra Gębarowska
portret
X

Stopień magistra historii uzyskała, kończąc studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje kompetencje rozwijała podczas studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dotyczących m.in. informacji publicznej, bibliotekoznawstwa i politologii. Swoje umiejętności powiązała z karierą naukową jako wykładowca i dydaktyk. Równocześnie prowadziła liczne warsztaty kierowane do dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli. Jako pracownik JST piastuje stanowisko Eksperta ds. Oświaty samorządowej.

mgr Aneta Tymińska
portret
X

Ukończył Uniwersytet Wrocławski. Aktualnie prowadzi rozprawę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa o temacie: Wpływ nowych technologii na komunikację z użytkownikami bibliotek uczelni publicznych. Pełni funkcję kierownika działu magazynowania i udostępniania zbiorów w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej. Tworzy artykuły naukowe, publikowane dotychczas w takich czasopismach, jak „Wychowanie na co Dzień” oraz „Studia o Książce i Informacji”.

mgr Dariusz Kardela
portret
X

Dysponuje wieloma certyfikatami z ukończonych szkoleń specjalistycznych oraz warsztatów. Uzyskała stopień magistra skandynawistyki, będąc jednocześnie doktorantką Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku zarządzanie. Zdobytą dotychczas wiedzę wsparła studiami podyplomowymi, między innymi z zakresu coachingu z elementami psychologii, kreowania wizerunku medialnego, a także akademii trenera. Jest zarówno wykładowczynią akademicką, jak i doświadczoną trener biznesu z wieloletnią karierą zawodową.

mgr Aleksandra Szewczyk
portret
X

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego z tytułem magistra nauczania początkowego. Ukończyła również szereg studiów podyplomowych, m.in. informację naukową i bibliotekoznawstwo. Dyplomowana nauczycielka z wieloletnim stażem, doświadczona wykładowczyni, a także praktyk w zakresie bibliologii i bibliotekoznawstwa. Posiada bogate doświadczenie z zakresu gromadzenia, opracowywania i ewidencji zbiorów bibliotecznych w systemach elektronicznych.

mgr Ewelina Pisarek
portret
X

Ukończyła Politechnikę Śląską w Gliwicach na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki z tytułem doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki. Absolwentka wielu staży krajowych i zagranicznych m.in. w Monachium i Nottingham. Wykwalifikowany projektant systemów informatycznych i analityk biznesowy. Autorytet w zakresie baz danych, systemów informatycznych. Autorka polsko- i anglojęzycznej literatury naukowej. Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

dr Aldona Rosner
portret
X

Ukończyła filologię polską z tytułem magistra. Zawodowo moderuje Dyskusyjne Kluby Książki dla Dorosłych i dla Młodzieży. Wieloletnia dyrektorka gminnej biblioteki publicznej. Od wielu lat współkoordynuje projekty i programy konkursowe. Jej zainteresowania obejmują grafikę komputerową, tworzenie kolaży oraz filmów. W zakresie swojego hobby, jakim jest pisanie, czynnie współredaguje portal internetowy w tematyce slow life.

mgr Magdalena Turska
portret
X

Dyplomowany terapeuta EMDR – leczenia Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD). Doświadczona psycholog i psychotraumatolog. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w jednostkach edukacyjnych.
Ceniona przez studentów wykładowczyni o wysokich umiejętnościach integracyjnych i komunikacyjnych. Cechują ją także zaangażowanie w prowadzone projekty, otwartość, energia oraz pomysłowość. Szeroko uzdolniona animacyjnie.

mgr Beata Sobolewska
portret
X

Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższą Szkołę Humanistyczno-Techniczną w Poznaniu. Wykształcona pedagog i antropolog kultury. Ponadto absolwentka licznych studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nowoczesnego zarządzania kadrami oraz zarządzania firmą w gospodarce rynkowej. Wieloletni wykładowca akademicki i współorganizatorka licznych konferencji. Miłośniczka kina, podróży, literatury i sportu.

mgr Kamila Dendek
portret
X

Ukończył psychologię kliniczną i społeczną na Uniwersytecie Wrocławskim. Brał udział w licznych kursach i szkoleniach poświęconych tematyce pracy pedagoga. Organizator zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, a także zajęć dla osób chorych (również terminalnie). Swoje doświadczenie psychologiczne zdobywa m.in. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej (Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie). Doświadczony psycholog, wieloletni nauczyciel i doradca zawodowy.

mgr Przemysław Słowiński
portret
X

Ukończyła studia na Uniwersytetach Opolskim oraz Wrocławskim. Karierę zawodową ściśle wiąże ze światem akademickim i stale rozwija swoje umiejętności i kompetencje, m.in. poprzez udział w szkoleniach i kursach, np. tych dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, finansów czy też prawa oświatowego w praktyce nauczycielskiej. Posiada odpowiednie kwalifikacje przygotowujące i uprawniające do sprawowania nadzoru pedagogicznego.

mgr Zdzisława Mirowska
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.
zamknij