Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

FAQ - częste pytania i odpowiedzi

1) Czy organizator kursu posiada status instytucji oświatowej?

Oczywiście. Centrum Doskonalenia Zawodowego jest instytucją oświatową, która z założenia musi spełniać szereg wymogów określonych w rozporządzeniach dot. oświaty. Instytucja jest wpisana do ewidencji szkół i placówek, dzięki czemu każdy absolwent po ukończeniu naszego kursu ma pewność, że kurs jest wartościowy i zwiększy dotychczasową wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje kursanta. 

2) Czy płatność za kurs można rozłożyć na raty?

Tak. Centrum Doskonalenia Zawodowego każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3 raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ich długie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczy podczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razu podzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iż możliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Centrum Doskonalenia Zawodowego bez instytucji pośredniczących.

3) Kiedy można rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty. Egzaminator natomiast zostanie wydelegowany do kursanta w momencie uiszczenia  ostatniej raty, zdania wszystkich testów na platformie oraz uzupełnienia formularza końcowego.

4) Ile czasu zajmuje zapoznanie z całym materiałem kursu?

Liczba godzin kursu jest podana w programie dołączonym w opisach kursów. Czas trwania kursu zależy od dyspozycyjności kursanta.

5) W jakim czasie należy ukończyć kurs?

Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym momencie. Chyba, że opis kursu stanowi inaczej.

6) Jak wygląda nauka podczas kursu?

Materiały dydaktyczne udostępniane są w postaci wykładów w formie wideo, czytelnych prezentacji, plików PDF, pracy zaliczeniowej oraz testów. Część kursu mogą stanowić również praktyki zawodowe zgodne programem danego kursu.

7) Jak wygląda proces nauki na platformie e-learningowej i jakie są minimalne wymogi techniczne?

Należy posiadać komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie winno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3.

8) Czym są „testy cząstkowe”?

„Testy cząstkowe” są to testy znajdujące się pod koniec każdego tematu.
Testy cząstkowe są testami wielokrotnego wyboru.
W momencie niezaliczenia testu cząstkowego zawsze możesz spróbować zaliczyć go ponownie lub wrócić jeszcze raz do odsłuchanej wcześniej lekcji. Pozwala to zapoznać się dokładniej z przygotowanym przez nas materiałem i podejść do testu cząstkowego jeszcze raz.

9) Czym jest praca zaliczeniowa?

Praca zaliczeniowa jest przedostatnim etapem ukończenia kursu.

Praca zaliczeniowa polega na napisaniu eseju na jeden z dostępnych tematów.

Esej powinien zawierać 1-2 strony A4 napisane osobiście przez kursanta. Pracę należy załączyć w stosownym miejscu na koncie kursanta.

10) Czym jest test generalny?

Test generalny jest przedostatnim szczeblem do ukończenia kursu.

Składa się z 30 pytań losowo wybranych ze wszystkich testów cząstkowych. Próg zaliczenia testu generalnego to 24/30.

11) Czym jest egzamin praktyczny? Czy trzeba dojeżdżać na egzamin stacjonarny?

Egzamin końcowy jest ostatnim szczeblem do ukończenia kursu. Egzamin trwa maksymalnie około 10-15 minut i realizowany jest w miejscu zamieszkania kursanta. Egzaminator przyjedzie na adres podany w formularzu końcowym do 3 dni po ukończeniu kursu. O dokładnym terminie kursant zostanie poinformowany w wiadomości SMS.

Po zdaniu egzaminu otrzymuje się do rąk własnych dokumentację potwierdzającą ukończenie kursu (zgodnie z rozporządzeniem MEN).

12) Czy wystawiacie Faktury?

Oczywiście. Od razu po opłaceniu kursu istnieje możliwość wygenerowania faktury na swoim koncie.

13) Czym są kursy kwalifikacyjne oferowane przez Serwis?

Kursy kwalifikacyjne oferowane przez Serwis zostały opracowane m.in. w oparciu o wytyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.), są udostępniane na podstawie art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, tj. z dnia 7 maja 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1632 ze zm.). Są one pomocne w przygotowaniu do rozpoczęcia kursów kwalifikacyjnych wskazanych m.in. w § 2 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.). Nie są to kursy kwalifikacyjne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 28 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.).

14) Czy programy kursów są zgodne z wytycznymi MEN?

Programy kursów realizowanych za pośrednictwem Serwisu są opracowane z wykorzystaniem wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.  roku, w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575) oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2015, Nr 1264 z dnia 31 sierpnia 2015 roku z późn. zm.). Dzięki czemu masz pewność, że zapisujesz się na wartościowy kurs. Szczegółowe programy znajdują się w opisach poszczególnych kursów.