Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

FAQ - częste pytanie i odpowiedzi

1) Czy organizator kursu posiada status instytucji oświatowej?

Oczywiście. Centrum Doskonalenia Zawodowego jest instytucją oświatową, która z założenia musi spełniać szereg wymogów określonych w rozporządzeniach dot. oświaty. Instytucja jest wpisana do ewidencji szkół i placówek, dzięki czemu każdy absolwent po ukończeniu naszego kursu ma pewność, że kurs jest wartościowy i zwiększy dotychczasową wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje kursanta. 

2) Czy płatność za kurs można rozłożyć na raty?

Tak. Centrum Doskonalenia Zawodowego każdej osobie zainteresowanej płatnością ratalną, umożliwia rozłożenie całej opłaty na 3raty. Nie jest wymagane składanie skomplikowanych wniosków, a następnie ichdługie rozpatrywanie oraz sprawdzanie zdolności kredytowej itp. Wystarczypodczas rejestracji zaznaczyć chęć płatności ratalnej, a system od razupodzieli opłatę na 3 raty. Brak skomplikowanych formalności wynika z faktu, iżmożliwość rozłożenia na raty udzielana jest przez Centrum DoskonaleniaZawodowego bez instytucji pośredniczących.


3) Kiedy można rozpocząć kurs w przypadku płatności ratalnej?

Kurs można rozpocząć od razu po uiszczeniu pierwszej wpłaty. Egzaminator natomiast zostanie wydelegowany do kursanta w momencie uiszczenia  ostatniej raty, zdania wszystkich testów na platformie oraz uzupełnienia formularza końcowego.

4) Ile czasu zajmuje zapoznanie z całym materiałem kursu?

Liczba godzin kursu jest podana w programie dołączonym w opisach kursów. Czas trwania kursu zależy od dyspozycyjności kursanta.

5) W jakim czasie należy ukończyć kurs?

Kurs można rozpocząć i zakończyć w dowolnym momencie. Chyba, że opis kursu stanowi inaczej.

6) Jak wygląda nauka podczas kursu?

Materiały dydaktyczne zawarte są w formie eBooków (pdf), wykładów lektora, ćwiczeń, pracy zaliczeniowej oraz testów. Część kursu mogą stanowić również praktyki zawodowe zgodne programem danego kursu.

7) Jak wygląda proces nauki na platformie e-learningowej i jakie są minimalne wymogi techniczne?

Platforma jak tak skonstruowana, aby żaden kursant nie miał problemu z zalogowaniem się do platformy oraz przeglądaniu prezentacji, załączników czy ćwiczeń. Musisz posiadać komputer PC lub inne urządzenie, które posiada zainstalowany moduł Flash Player w przeglądarce (kliknij aby zainstalować), odtwarza poprawnie dźwięk w formacie MP3 oraz posiada rozdzielczość ekranu w poziomie nie mniejszą niż 1100 pixeli. Jednak w razie jakichkolwiek problemów służymy pomocą: kontakt@epedagog.edu.pl.

8) Czym są „testy cząstkowe”?

„Testy cząstkowe” są to testy znajdujące się pod koniec każdego tematu.
Testy cząstkowe są testami wielokrotnego wyboru.
W momencie niezaliczenia testu cząstkowego zawsze możesz spróbować zaliczyć go ponownie lub wrócić jeszcze raz do odsłuchanej wcześniej lekcji. Pozwala to zapoznać się dokładniej z przygotowanym przez nas materiałem i podejść do testu cząstkowego jeszcze raz.

9) Czym jest „Praca zaliczeniowa”?

Praca zaliczeniowa jest przedostatnim etapem ukończenia kursu.
Praca zaliczeniowa polega na napisaniu eseju na jeden z dostępnych tematów.
Praca zaliczeniowa powinna zawierać 1 - 2 strony a4 napisane osobiście przez kursanta w notatniku dostępnym pod tematem „Praca zaliczeniowa”.
UWAGA! Pracę można wysłać do sprawdzenia/weryfikacji TYLKO raz. Jeśli praca będzie zbyt krótka lub nie na temat, ocena z eseju może wpłynąć na ocenę końcową całego kursu. Na napisanie pracy zaliczeniowej kursant ma maksymalnie 30 minut. Sugerujemy żeby napisać pracę "na brudno" w programie typu Word, a następnie skopiować i wkleić pracę w miejscu wyznaczonym na platformie.

10) Czym jest „TEST GENERALNY”?

Test generalny jest przedostatnim szczeblem do ukończenia kursu.
„TEST GENERALNY” składa się z 20 pytań losowo wybranych ze wszystkich „testów cząstkowych”. Próg zaliczenia „TESTU GENERALNEGO” to 11/20

11) Czym jest „Egzamin praktyczny”. Czy trzeba dojeżdżać na egzamin stacjonarny?

Egzamin końcowy jest ostatnim szczeblem do ukończenia kursu. Egzamin trwa maksymalnie około 10-15 minut i realizowany jest w miejscu zamieszkania kursanta. To nasz przedstawiciel przyjedzie na adres podany w formularzu końcowym do 3 dni po ukończeniu kursu. O dokładnym terminie kursant zostaje poinformowany smsem. Po zdaniu egzaminu, do rąk własnych, otrzymuje się dokumentacje potwierdzającą ukończenie kursu (zgodnie z rozporządzeniem MEN).

12) Czy wystawiacie Faktury?

Oczywiście. Od razu po opłaceniu kursu nasz kursant ma możliwość wygenerowania faktury na swoim koncie.

13) Czym są kursy kwalifikacyjne oferowane przez Serwis?

Kursy kwalifikacyjne oferowane przez Serwis zostały opracowane m.in. w oparciu o wytyczne z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r, w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2015, Nr 1264 z dnia 31 sierpnia 2015 roku z późn. zm.) i są udostępniane na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 186). Są one pomocne w uzyskiwaniu uprawnień wskazanych m.in. w § 1 pkt 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku, w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2015, Nr 1264 z dnia 31 sierpnia 2015 roku z późn. zm.). Nie są to kursy kwalifikacyjne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z dnia 29 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1591).

14) Czy programy kursów są zgodne z wytycznymi MEN?

Programy kursów realizowanych za pośrednictwem Serwisu są opracowane z wykorzystaniem wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.  roku, w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575) oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2015, Nr 1264 z dnia 31 sierpnia 2015 roku z późn. zm.). Dzięki czemu masz pewność, że zapisujesz się na wartościowy kurs. Szczegółowe programy znajdują się w opisach poszczególnych kursów.


15) Czy posiadacie w swojej ofercie studia podyplomowe pedagogiczne online?

Jeśli jesteś zainteresowany studiami podyplomowymi online, polecamy uczelnię wyższą prowadzącą studia od blisko 20 lat. Uczelnia kształci studentów na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/src-ep

Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.
zamknij