Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli w zakresie przygotowania do nauczania języków obcych oraz wczesnego nauczania języka angielskiego Szczecin

458

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Język angielski, jak każdy język obcy, jest bardzo specyficznym przedmiotem w szkole- niezwykle praktycznym i ważnym. Dzięki znajomości języka angielskiego, który nieformalnie uchodzi za urzędowy na całym świecie, młody człowiek w przyszłości nie będzie miał problemu na studiach jak i w przyszłej pracy.

Nauczyciel języka angielskiego prowadzi w szkole podstawowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia, szczególnie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w mowie i piśmie, na wymaganym poziomie.

Jednakże aby móc pełnić obowiązki nauczyciela, należy mieć ukończony kwalifikacyjny kurs pedagogiczny, zgodny z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Taki kurs powinien liczyć 280 godzin (w tym 100 godzin praktyki) i powinien kończyć się egzaminem.

Taki stacjonarny kurs dla nauczycieli języka angielskiego odbywał się od piątku do niedzieli od początku lutego – do końca marca 2018 roku w Szczecinie. Kurs składał się z kilku bloków teoretycznych rozłożonych na kilka dni, prowadzonych przez wykwalifikowanych pedagogów.

Wszystkie osoby, które nie mogły pojawić się na kursie stacjonarnym w Szczecinie, zapraszamy na kurs internetowy: https://epedagog.edu.pl/kursy/90/src-BlogSzcz

Na polskim rynku istnieje szereg kursów proponujących możliwość zdobycia powyższych kwalifikacji, lecz nie każdy kurs wydaje zgodne z rozporządzeniem MEN dokumenty. Najlepszym rozwiązaniem i zgodnym ze wszelkimi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej są kursy online organizowane przez epedagog.edu.pl. Kursy e-learningowe zaproponowane przez tę platformę są zgodne ze wszelkimi normami MEN i prowadzone są przez instytucję oświatową. Tego rodzaju kursy pozwalają zaoszczędzić kursantowi czas i pieniądze na dojazdy w wybrane miejsce, dodatkowo cały kurs można ukończyć w ogóle nie wychodząc z domu, ponieważ egzaminator do 3 dni roboczych od momentu zaliczenia kursu na platformie przyjeżdża do kursanta, aby przeprowadzić egzamin.