Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli (150 godzin) Wrocław

63

Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą. Niezależnie od grupy wiekowej uczniów, nauczyciel powinien posiadać przeszkolenie pedagogiczne. Takie przeszkolenie powinien mieć również nauczyciel, który planuje prowadzenie praktycznej nauki zawodu.

Jednakże aby móc pełnić obowiązki nauczyciela, należy mieć ukończony kwalifikacyjny kurs pedagogiczny, zgodny z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Taki kurs powinien liczyć 150 godzin i powinien kończyć się egzaminem.

Taki stacjonarny kurs dla nauczycieli odbywał się w dniach od piątku do niedzieli od lutego do marca 2018 roku we Wrocławiu. Kurs składał się z kilku bloków teoretycznych rozłożonych na kilka dni, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów.

Wszystkie osoby, które nie mogły pojawić się na kursie stacjonarnym we Wrocławiu, zapraszamy na kurs internetowy Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli 150 godzin.

Na polskim rynku istnieje szereg kursów proponujących możliwość zdobycia powyższych kwalifikacji, lecz nie każdy kurs wydaje zgodne z rozporządzeniem MEN dokumenty. Najlepszym rozwiązaniem i zgodnym ze wszelkimi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej są kursy online organizowane przez epedagog.edu.pl. Kursy e-learningowe zaproponowane przez tę platformę są zgodne ze wszelkimi normami MEN i prowadzone są przez instytucję oświatową. Tego rodzaju kursy pozwalają zaoszczędzić kursantowi czas i pieniądze na dojazdy w wybrane miejsce, dodatkowo cały kurs można ukończyć w ogóle nie wychodząc z domu, ponieważ egzaminator do 3 dni roboczych od momentu zaliczenia kursu na platformie przyjeżdża do kursanta, aby przeprowadzić egzamin.